ReadyPlanet.com
dot dot
นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ article

                            มนัส โกศลเชื่อว่า สถานการณ์การเลิกจ้างปี 2552 นี้ จะมีคนตกงานถึง 1 ล้านคน โดยเฉพาะในกิจการประเภทสิ่งทอ ที่ขณะนี้ล้มไปเกือบทั้งระบบแล้ว เพราะไม่มียอดสั่งซื้อ โรงงานเกือบ 100% ที่ไม่มีแบรนด์เป็นของตัวเอง ต้องรับจ้างต่างประเทศผลิต แน่นอนเมื่อนายจ้างต่างประเทศประสบปัญหาก็ย่อมกระทบมาถึงลูกจ้างคนงานไทย

                           มนัส ยังวิเคราะห์ต่อไปว่า กลุ่มที่น่าห่วงอีกกลุ่มงานประเภทอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ เนื่องจากกิจการประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้แรงงานรับเหมาช่วงหากเกิดวิกฤติอะไร คนที่เสี่ยงที่สุดคือ แรงงานเหล่านี้เพราะนายจ้างไม่ต้องแบกรับภาระเรื่องค่าชดเชยในการเลิกจ้าง "ตรงนี้ยังน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะประเทศไทยมีแรงงานประเภทดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน"

                           ขณะเดียวกัน ประเด็นการว่างงานที่ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้คนตกงาน มนัสมองไปที่เด็บจบใหม่ ซึ่งแต่ละปีจบออกมากว่า 1 แสนคน โดยเฉพาะคนที่จบแค่เพียง ม.3 ปวส. ปวช. หรืออนุปริญญา ที่มีพื้นฐานไม่เท่ากัน ประกอบกับตลาดแรงงานที่ไม่มีตำแหน่งงานรองรับกลุ่มคนเหล่านี้บวกกับคนที่ตกงานประเมินได้ว่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคนแน่นอน

                           ดังนั้น การที่รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำเงินจำนวนกว่า 18,000 ล้านบาท เพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท กว่า 8.3 ล้านคนนั้น มนัสกลับมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด แต่คนที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่า คือ ห้างร้านขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ประกอบการเป็นชาวต่างชาติ อาทิเช่น โลตัส แม็คโคร บิ๊กซี ฯลฯ

                           มนัสบอกว่า มันไม่ใช่แผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ซ้ำร้ายกว่านั้นยังจะทำให้เกิดปัญหาตามมาถึงขึ้นกระทบการบริหารประเทศต่อรัฐบาล อันเนื่องมาจากการเรียกร้องของกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่เป็นสมาชิกของประกันสังคม อาทิเช่น แรงงานนอกระบบ กลุ่มครูเอกชน ส่วนวิธีการจ่ายเงินก็เช่นกัน ใช้วิธีแจกจ่ายผ่านเช็คก็จะมีปัญหามาก เพราะเชื่อเลยว่าคนงานกว่า 70% ไม่เคยใช้เช็ค ทำให้เกิดคนหวังดีตั้งโต๊ะรับขึ้นเช็คหากินกับค่าธรรมเนียม หรือค่าขึ้นเช็ค นอกจากนี้คนงานจะไม่ได้อะไรเลยกรณีเช็คหายเท่ากับว่าสูญเปล่า

                           ที่สำคัญการจ่ายผ่านเช็คครั้งนี้ มีค่าดำเนินการสูงไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารได้ไปเต็ม ๆ คิดว่าวิธีการจ่ายผ่านบัญชีธนาคารนั้นเหมาะสมที่สุด เพราะกระทรวงแรงงานมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยู่แล้ว

                           " การให้เงิน 2,000 บาทนั้น ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาคนตกงาน คนว่างงานเลยเป็นการสูญเปล่าเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น รัฐบาลน่าจะนำเงินกว่า 20,000 ล้านตรงนี้ไปทำให้เกิดการจ้างงานในชนบท อาทิเช่น การขุดบ่อ ลอกคลอง สร้างถนน โครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะในภาคอีสาน นอกจากช่วยคนให้มีงานทำแล้ว ยังสร้างความเจริญให้กับภูมิภาคทั่วประเทศ ไม่ใช่ทำแก้ผ้าเอาหน้ารอดไปวัน ๆ "

                            ส่วนในเรื่องของการฝึกฝีมือแรงงานที่รัฐบาลจะนำเงิน 6.9 พันล้านไปดำเนินการ และจะให้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 2,000 บาท นั้น มนัสเห็นว่าต้องพิจารณาถึงอายุคนที่จะมาฝึกด้วยคนที่มีอายุตั้งแต่ 25-35 ปี ฝึกอบรมแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ ส่วนที่อายุ 35 ปีขึ้นไป เข้าทำงานเป็นเรื่องยาก

                            มนัสเสนอว่า การแก้ไขและป้องกันปัญหาคนตกงานและคนว่างงานให้ได้ประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ตั้งเป็นกองทุนป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือภาคแรงงาน 5 มาตรการ ประกอบด้วย

                              1.  ช่วยเหลือสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและไม่ต้องการปิดกิจการ

                              2.  สถานประกอบการที่ชะลอการจ้างงานตามมาตรา 75 ใช้เงินกองทุนเพื่อพยุงความเป็นอยู่ของลูกจ้าง

                              3.  กรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้าง ต้องเข้ารับการฝึกอบรม

                              4.  กรณีนายจ้างปิดกิจการ หรือลอยแพคนงาน และ

                              5.  ให้จัดสรรเงินงบ 1,000 ล้านบาท สำหรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการสร้างระบบฐานข้อมูล ฝึกอาชีพพร้อมเบี้ยยังชีพ

                              นอกจากนี้ มนัสยังมองว่า การช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้างโดยเฉพาะสวัสดิการแรงงานที่รัฐบาลยังขาดไป ซึ่งองค์กรแรงงานต้องเรียกร้องผลักดัน ก็คือ สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างกรณีกองทุนการว่างงานได้รับเงิน 70% ของอัตราค่าจ้างจากเดิมได้รับเพียง 50% ให้นายจ้างจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 2 เดือน หรือ 60 วัน ที่จากเดิมได้เพียง 1 เดือน

                              และเพิ่มเงินสิทธิประโยชน์ค่าสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 500 บาท โดยให้ตั้งแต่อายุ 1 -12 ปี ที่จากเดิมให้เพียงเดือนละ 350 บาท ให้ตั้งแต่อายุ 1- 6 ปี นอกจากนี้ จะผลักดัน พ.ร.บ.กองทุนชดเชยให้กับแรงงานถูกเลิกจ้าง

                              มนัส ทิ้งท้ายถึงบทบาทการต่อสู้ของขบวนการแรงงานที่นับวันยิ่งนับถอยหลัง " เป็นเพราะต่างคนต่างต่อสู้ ไม่เป็นเอกภาพ หลอมรวมอุดมการณ์กันไม่ได้ บางคนเปลี่ยนตัวเองไปสู้เพื่อการเมือง บางคนสู้ภายใต้ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง แต่อย่างไรก็ตามเรากำลังพยายามรวบรวมกำลังพล เพื่อหวังยกระดับวงการแรงงานอีกครั้ง"
ข่าวประชาสัมพันธ์

การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน article
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน
สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามร่างกฎหมายฉบับใหม่?
เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?
“มนัส โกศล” ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) วิเคราะห์แจกแจงวิธีปลดล็อค 13 โรคยกเว้นที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคม
นายมนัส โกศล สรุปสาระสำคัญในการจัดเวทีสาธารณะ พ.ร.บ.ประกันสังคม เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 60 ที่กระทรวงแรงงาน article
สพท. ร่วมกับ คปค. จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558 article
ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ..... article
โครงการ คสปค. ร่วมกับ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายประกันสังคม
สพท. ร่วมกับคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน ติดตามผลการปฏิรูปสิทธิการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
โครงการสัมมนาไตรภาคีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
เรื่องติดตาม
มติ ครม.
สภาฯพัฒนาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559 article
สภาฯผลักดันแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน 14 ประเด็น ครม.มติเห็นชอบ ม.118 article
คปค. ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการประกันสังคม article
คปค. จัดประชุม
โครงการอบรมสัมมนา กรรมการสมาคมส่งเสริมสวัสดิการคนทำงานและชุมชน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
คปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน-ปฏิรูประบบประกันสังคม
เวทีเสวนา "ทิศทางปฏิรูปประกันสังคม 2559"
ทีมงานสภาฯ พาลูกจ้างเข้ายื่นหนังสือถึงนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สพท.เข้าพบปลัดกระทรวง อธิบดีกรมสวัสดิการฯ คนใหม่
คปค. จัดเวทีสมัชชา "25 ปี ประกันสังคมต้องเป็นอิสระ"
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค) แถลงข่าว ที่ห้องแถลงข่าวกระทรวงแรงงาน ชั้น5
นายมนัส โกศล ให้สัมภาษณ์ เดอะเนชั่น "ประกันสังคมต้องเป็นองค์กรอิสระ"
ประธานสภาฯ บรรยายพิเศษ
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับอรท. จัดเวทีเสวนา "ความเป็นอิสระกองทุนประกันสังคม : ทิศทาง ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้"
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2558
นายมนัส โกศล รับวิทยากรพิเศษ สภาฯนายจ้างฯ
สรุปประเด็นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม 26 ประเด็น
สภาฯ ร่วมกับรายการเวทีสาธารณะไทยพีบีเอส บันทึกเทปการปฏิรูปกฏหมายประกันสังคม
คณะกรรมการบริหารสภาฯพัฒนาฯ เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แก้ไขร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ
สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯ article
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา
บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม
อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"
สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อรท.ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกระทรวงแรงงาน
สภาพัฒนาฯ จัดอบรมบรรยายกฎหมายแรงงานนอกสถานที่ article
สภาฯพัฒนาฯ ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนา
พนักงานบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เดินขบวนเข้ายื่นคำร้องต่อประกันสังคมเขต 8 article
องค์การแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมงานที่มีคุณค่า (Decent Work Day) article
มนัส โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ อรท. เข้าพบรัฐมนตรีฯ (เฉลิม)
อรท.จัดสัมมนาวิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เข้าประชุมร่วมกับฯพณฯนายกรัฐมนตรี article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหภาพแรงงานเอนไกไทย
สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่
สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 article
สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทย article
อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
เตรียมงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งคณะกรรมการค่า้จ้าง article
คณะกรรมการบริหารสพท.เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. เข้ายื่นรายชื่อผู้สนับสนุนแก้ไขกฎหมายร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) article
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2555 article
อรท. เข้าร่วมประชุมกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน (นายสง่า ธนสงวนวงศ์) article
เลิกจ้างตัวแทนลูกจ้างบริษัท โมนิพิท (ประเทศไทย) จำกัด article
อรท. ประชุมคณะกรรมการ เรื่องปฏิรูประบบไตรภาคี
อรท. เข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"
องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน article
กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภา article
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าว article
สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม
ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555 article
สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98 article
สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คน article
ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส). article
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555 article
ม.รังสิต สัมภาษณ์ มนัส โกศล ผ่าน RSU WISDOM TV article
ประธานสภาฯ พร้อมเลขาฯ เข้าพบอธิบดีกรมการจัดหางาน article
วันแรงงานแห่งชาติ จ.สมุทรปราการ article
สร.ซิลเวอร์ไอซ์ ยื่นข้อเรียกร้อง นายจ้างไม่รับ ประกาศพักงานชั่วคราว article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ นัดหยุดงาน article
world bank สัมภาษณ์นายมนัส โกศล เรื่อง "ค่าแรงขั้นต่ำ" article
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชิญนายมนัส โกศล เป็นวิทยากร article
สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ยื่นข้อเรียกร้องไม่ลงตัว มีมตินัดหยุดงาน article
บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ article
ยื่นหนังสือถึงนายก article
เครือข่ายแรงงานไทยช่วยภัยน้ำท่วม มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัย article
ประธานสภาฯ มอบของบริจาคให้กับสภาฯ (สาขาพระนครศรีอยุธยา) article
ผลักดันรัฐบาลขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ออกอากาศทางทีวีช่อง ไทยพีบีเอส
อรท.ประชุมพิเศษ และจัดแถลงข่าว article
กำหนดจัดโครงการสัมมนา article
สร.โอเชียนกลาส นัดหยุดงาน article
เลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี ประจำปี 2554 article
เชิญประชุมคณะกรรมการสัญจร
ประชุมคณะกรรมการสภาฯ article
สร.เอนไกไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2554 articledot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th