ReadyPlanet.com
dot dot
คณะที่ปรึกษา

 ราชชื่อที่ปรึกษาสภาฯ

 

 

นายภิเศรษฐ์ ป้องคำศรี                                        อนุกรรมการ                           Subcommittee

 

 

 

 

 

 

นายประยูร บุญวิจิตร                                           ที่ปรึกษา                                Advisory Positions

นายสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์                                     ที่ปรึกษา                                Advisory Positions

นายปิยะ กังวาล                                                   ที่ปรึกษา                                Advisory Positions

นายทองคำ อุทธจันทร์                                          ที่ปรึกษา                                Advisory Positions

นายสมศักดิ์ เกิดศิริ                                               ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายบุญเทียน ค้ำชู                                                                ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายพีระศิลป์ แซ่ตั้ง                                              ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายวีระชัย วีรคเชน                                              ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายสงวนสิทธิ์ สัตยานนท์                                    ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายทองคำ แดงสกุล                                            ที่ปรึกษา                               Advisory Positions

นายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์                                 ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย              Legal Advisory Services

นางสาวสอิ้ง โรจนพงษ์                                         ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นางนลิน อ่ำสวัสดิ์                                                 ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นางสาวทองคำ ปราโมทย์                                      ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายมงคล วรรณสุทธิ์                                            ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

 

นายธีรภัทร ดวงจิตต์             ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

 

นายบุญน่าน กิติพงษ์           ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายสุพจน์ โกมินทร์              ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายอัมพร ใหญ่จันทึก          ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายเรืองชัย พิลาไชย            ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายประกาย วิเศษวิสัย       ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายสุพจน์ จารุวรรณบำรุง  ที่ปรึกษา                              Advisory Positions

นายภานุ กล่อมจิตร์              ที่ปรึกษา                             Advisory Positions

นายสายัณห์ ศรีคำม้วน        ที่ปรึกษา                             Advisory Positions

นายนิคม  สองคร                 ที่ปรึกษา  

นายตรัยรัตน์   ยุติธรรมมงคล  ที่ปรึกษา

 

 

 

 

 dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th