ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สัมมนาองค์การนายจ้าง ลูกจ้างระดับชาติarticle

สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาองค์การนายจ้าง ลูกจ้างระดับชาติ  "ทวิภาคีร่วมหารือเพื่อหาทางออกวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน" ได้เชิญฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) กล่าวเปิดการสัมมนาดังกล่าว ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องซาลอนเอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคอนคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  โดยได้เชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเป็นวิทยาบรรยาย โดยอภิปรายรวมในเรื่อง "รวมพลังลูกจ้างและนายจ้างเพื่อฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจฉันท์มิตรแท้" โดยมีผู้แทนนายจ้าง 3 ท่าน จากธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุงแรง และ 3 ผู้นำสภาที่เป็นตัวแทนลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบในการเจรจาต่อรอง...

นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมอภิปรายเสวนาในงานสัมมนาของไอแอลโอได้จัดขึ้นarticle

ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมอภิปรายเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างมีประสิทธิภาพของสหภาพแรงงานไทย" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ณ.ห้องดารารัตน์ ชั้น 2 อาคารเมนวิง ณ โรงแรมเฟิร์ส

เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 ของสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยarticle

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) ได้กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และสัมมนาสมาชิก ในวันที่ 20--22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ.มนต์เสน่ห์ริเวอร์แควรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ  ร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

 

ประธานและคณะกรรมการสภาฯ ได้ไปยื่นหนังสือให้กับ ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานarticle

นาย มนัส  โกศล ประธาน และคณะกรรมการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) ที่กระทรวงแรงงาน เรื่อง "ขอคัดค้านมติคณะกรรมการประกันสังคม"

Article Name: Column1 - Article1
This is sample overview text of your web article which is displayed on the first page of your website. Please edit or put your own text here...
หน้า 40/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th