ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introเวทีสานเสวนา “โรคระบาดโควิด – 19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ”

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีเสวนา “โรคระบาดโควิด – 19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” จัดโดย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะของคนทำงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้คนทำงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานเสวนา “โรคระบาดโควิด – 19 กับการปฏิรูปการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานเสวนาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพท. กับ สสส.

 วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แรงงานในระบบและนอกระบบ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19  ..

โดยนายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ นำเสนอสถานการณ์ผลกระทบต่อแรงงานในระบบจากสถานการณ์โควิด-19  .. และนางภรณี ภู่ประเสริฐ ผุู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) พูดถึงบทบาท สสส. ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะเครือข่าย "แรงงานในระบบ" ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

พร้อมได้มอบชุุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

13/5/63 ท่านประธานมนัสฯคุณนิคม คุณภาคภูมิทนายศรศาสตร์ นำลูกจ้างเข้าร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุปปัญหาการช่วยเหลือลูกจ้างบ.นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จก.อ.สามพราน จ.นครปฐม

 13/5/63 ท่านประธานมนัสฯคุณนิคม คุณภาคภูมิทนายศรศาสตร์ นำลูกจ้างเข้าร้องเรียนต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สรุปปัญหาการช่วยเหลือลูกจ้างบ.นครหลวงถุงเท้าไนล่อน จก.อ.สามพราน จ.นครปฐม

-กรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างหลายงวด
-กรณีเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ผ่อนชำระรายงวดและผิดนัด
-กรณีเก็บเงินสมทบแล้วไม่ส่งสปส
-ไม่จ่ายเงินสะสมตามข้อตกลงสภาพการจ้างเมื่อเลิกจ้าง
-แรงงานต่างด้าวตกค้างกลับเมียนมาไม่ได้ ไม่มีงานทำ
ทั้งหมดนี้สภาพัฒนฯจะได้ดำเนินการติดตามเรื่องให้ภาครัฐ และหน่วยงานเกี่ยวข้องต่อไป
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563

 1 พฤษภาคม 2563  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูู้นำแรงงาน ได้แถลงการณ์ต่อสาธารณะชนโดยไลฟ์สดทางเฟชบุ๊คสภาฯ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. และได้จัดทำหนังสือเพื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาแรงงานในปัจจุบัน.  ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ 

https://www.youtube.com/watch?v=gsT3wFsyzkA

สพท. คปค. ยื่นหนังสือถึงนายกฯ "ขอเสนอมาตรการการบังคับใช้กฎกระทรวง"

 27/4/2563  สภาฯพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท)และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.)ไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี )

โดยมีข้อเสนอให้มีคำชี้แจงและกำหนดให้หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนถึงมาตรการการบังคับใช้กฎกระทรวงฯฉบับวันที่17เมษายน2563กรณีหยุดงาน อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เพื่อมิให้นายจ้างจะหลบเลี่ยงกฎหมาย ที่ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่อ้างเหตุสุดวิสัย จะทำให้กองทุนเสียหายและเรื่องให้รัฐจัดงบมาสนับสนุนกองทุนประกันสังคมให้ลูกจ้างที่ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยตามพรบประกันสังคมมาตรา24วรรคสองเป็นการเฉพาะ โดยคัดค้านนโยบายที่สปสจะนำดอกผลที่เกิดจากการลงทุนของเงินกองทุนฯมาใช้ในกรณีว่างงานจะทำให้กองทุนมีเงินลดน้อยลง

หน้า 1/33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th