ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2553 ของสร. ซิกซอน แห่งประเทศไทยarticle

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 53 เวลา 09.00 น. สหภาพแรงงาน ซิกซอน แห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2553  ณ ที่ทำการสร.ซันโย แห่งประเทศไทย โรงแรมบรมสุข ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  โดยมีนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว....

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงานไทยเซเซน ประเทศไทยarticle

ขอเรียนเชิญสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ของสหภาพแรงงาน ไทยเซเซน ประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 53  เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ ต.บางปู จ.สมุทรปราการ ...

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกันสังคม" มาตรา 40article

บรรยากาศการประชาสัมพันธ์โครงการ "การประกันสังคม" มาตรา 40  จัดโดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ   ได้เชิญวิทยากร นายพงษ์ศักดิ์  เปล่งแสง ที่ปรึกษารัฐมนตรี  วิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรปราการ นางกิตชฎา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการแรงงานระดับชำนาญการ , นายนิคม  สองคร อดีตคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบัน เลขาธิการสภาฯ  และนายประกาย  วิเศษวิสัย อดีตคณะกรรมการประกันสังคม ปัจจุบันรองประธานสภาฯ คนที่ 2  เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล  ในวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา  ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ - นิลุบล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ....

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2553article

สำนักเลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือในการเตรียมการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2553  ในวันที่ 1 พฤษภาคม นี้ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ...

 

บรรยากาศในงานพิธีรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เชิญสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ทุกสหภาพแรงงาน เข้าร่วมงานพิธีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีสงกรานต์ที่ทำประจำทุกปี  ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553  ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ หน้าสำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เลขที่ 25/59 ซ.หมู่บ้านวิภาวิลล์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ..

 

หน้า 32/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th