ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introการแข่งขันกีฬาประจำปี 2552article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชลเทพ – นิลุบลจัดการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล, เปตอง ให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนภายในชุมชนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบลตลอดประชาชนที่จะมาร่วมงานเพื่อให้มีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดทั้งการจัดกีฬาครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยกับทีมภาคประชาชน และทีมสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวน 10 ทีม และเปตอง 4 ทีม แข่งขัน ณ.สนามกีฬาสันต์เสริมวิทย์ หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

  

จัดสัมมนาประจำปี 2552article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์  2552     ณ. ปึกเตียนวิลล่า จ.เพชรบุรี  เรื่อง “มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน”    ได้เชิญฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง " นโยบายรัฐบาลต่อปัญหาการเลิกจ้างในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” และอธิบดีกรมสวัสดิ์และคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร  นิติสิริ) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง ” ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้นำแรงงานที่เป็นประธานสหภาพแรงงาน, กรรมการสหภาพแรงงาน จำนวน 150 คน  ซึ่งมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อขบวนการแรงงาน

 

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16/2551article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16/2551 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงานที่สังกัดสภาฯ จำนวน 147 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษา, ตัวแทนจากแรงงาน และทนายความประจำสภาฯ ในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้ นาย มนัส โกศล เป็นประธานสภาฯ และคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่า จำนวน 40 ท่าน และในเวลา 18.00 น. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรให้กับผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เกือบ 150 แห่ง  ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัด โดยเชิญ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) เป็นประธานเปิดงาน                                                         

หน้า 37/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th