ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งแรก/2552 ของสหภาพแรงงานโอกิ ฯarticle

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 สหภาพแรงงานโอกิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งแรก/2552 นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ นายทองคำ แดงสกุล รองประธานสภาฯ คนที่1 พร้อมคณะกรรมการสภาฯ ได้เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการมอบเงินบริจาคให้พนักงานบริษัท นิคอนฯarticle

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552  นาย มนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ได้เดินทางไปมอบเงินบริจาคของสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัว นางสาวแคทรียา  พลีขันธ์ พนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน นิคอน ประเทศไทย (พระนครศรีอยุธยา)  ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางกระแสเลือด

 

ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเดือดร้อนหนัก

เมื่อวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2552 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจำนวนประมาณ 180 คน ร่วมชุมนุมหน้าบริษัท อวาจิ แมตทีเรีย (ประเทศไทย) จำกัด ถ.แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากบริษัทอวาจิฯ ไม่ต่อสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับเหมาค่าแรง และบริษัทผู้รับเหมาค่าแรงจึงเลิกจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงโดยไม่จ่ายเงินค่าชดเชย  ซึ่งนายมนัสโกศล ประธานฯสภา  และทีมงานที่ปรึกษาสภาฯ  ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างจะนำเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานสวัสดิการและค้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ ต่อไป "โดยลูกจ้างเป็นสมาชิกสร.ดร๊าฟ แห่งประเทศไทย, สร.เจ.เค.ดี ประเทศไทย, สร.ทีเคซี ประเทศไทย สังกัดสภาฯ"

กำหนดการจัดสัมมนาarticle

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนช่วงภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ" ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ โรงแรมแกรนด์อินคำ  ถนนกิ่งแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ  โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายวีระชัย  ถาวรทนต์) เป็นประธานเปิดงาน  และได้เชิญภาครัฐ ตัวแทนนายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง และนักวิชาการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 300 คน

 

ประธานสภาฯ และคณะเดินทางไป เรื่อง บรรยายการบริหารสหภาพให้กับสภาฯสาขาarticle

นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ และนายภานุ  กล่อมจิตร์ ฝ่ายข่าว ได้เดินทางไปที่สภาฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 30 พ.ค. 52  และที่สภาฯ สาขาปราจีนบุรีในวันที่ 31 พ.ค. 52  เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง " การบริหารงานสหภาพ " ให้กับกรรมการสภาฯ สาขาทั้งสองกลุ่ม

หน้า 37/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th