ReadyPlanet.com
dot dot

                                                                   

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
CONFEDRATION OF THAI LABOUR (CTL)

 

 

 นาย มนัส  โกศล
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        มุ่งมั่นอาสา..พัฒนาเศรษฐกิจ..พิชิตความจน..สู้ทนเพื่อคนขายแรงกิน

dot


การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่

 การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่ ร่วมพูดคุยกับ คุณมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กับประเด็น "หวั่นเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม เหตุชดเชยผู้รับผลกระทบโควิด-19" ในรายการ Inside รัฐสภา (16 เม.ย. 63)

#วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค และ AM 1071 KHzMore...
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงานicon

วันที่ 12 เมษายน 2563  คณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ ได้ประชุมหารือปัญหาแรงงานในสถานการณ์โควิค ณ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 More...
สถานการณ์แย่! นายจ้างแบกรับไม่ไหว หยุดกิจการชั่วคราว หลายแห่งปิดถาวร ลูกจ้างตกงาน

 เผยข้อมูลไตรมาสสุดท้ายปี 62 นายจ้างหันใช้ม.75 ไม่มีออเดอร์ให้ลูกจ้างทำงานที่บ้าน -ได้เงินชดเชย แต่บางแห่งปิดถาวร กระทบลูกจ้างตกงานเพียบ! เตรียมดันแก้อัตราจ่ายเงินว่างงานเพิ่ม

นายมนัส โกศล  ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้ว่า สถานการณ์แรงงานไทยไม่ดีขึ้น  เห็นได้จากช่วงที่ผ่านมามีทั้ง  “เลิกจ้าง”  “เออร์รี่ รีไทร์” และการมาใช้ มาตรา 75  พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  ในเรื่องให้สิทธินายจ้างหยุดกิจการระหว่างไม่มีคำสั่งซื้อสินค้า แต่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในระหว่างรอหยุดกิจการชั่วคราวไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ75 ซึ่งกรณีแบบนี้น่าจะพบเห็นเรื่อยๆ แต่ปัญหาคือ กังวลว่า จะมีการเลิกจ้างในที่สุด เพราะหลายอุตสาหกรรมไม่สามารถอุ้มกิจการให้เดินต่อไปได้
นายมนัส กล่าวว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บางสถานประกอบการจะใช้มาตรา 75 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ที่กำหนดให้มีการจ่ายชดเชยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ให้กับลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบว่างงาน บางแห่งใช้นาน 6 เดือน บางแห่งใช้ 2 เดือน และบางแห่งก็ประกาศอย่างเป็นทางการ บางแห่งประกาศเป็นการภายใน ซึ่งถ้าเทียบระหว่างปี 2561 กับปี 2562 ถือว่าปีนี้มีการใช้มาตรา 75 มากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 40 อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการใช้มาตรา 75 เพราะต้องการจะรอออเดอร์เข้ามา ถ้าไม่มีก็คือต้องเลิกจ้าง แล้วถ้าไม่มีออเดอร์ต่อก็ปิดกิจการ ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว แต่อาจจะไม่ได้เป็นข่าว บางโรงงานแรงงานก็สมัครใจลาออก และได้รับค่าชดเชยมากกว่ากฎหมายกำหนด ตัวเลขว่างงานเลยไม่มีการขยับขึ้น

“จากการติดตามการใช้สิทธิรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน พบว่ามีเงินกองทุนที่มีอยู่ประมาณเกือบ 2 แสนล้านบาท ไม่มีการไหลออกเลย ก็ไม่รู้ทำไมคนว่างงานถึงไม่ไปใช้สิทธิรับเงินทดแทนการว่างงานตรงนี้ กรณีเลิกจ้างจะได้ชดเชยร้อยละ 50 ของเงินเดือนติดต่อกันนาน 6 เดือน ถ้าลาออกจะได้ ร้อยละ 30 นาน 3 เดือน เป็นต้น ดังนั้นตนพยายามตามเรื่องเดิมที่เคยยื่นต่อม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน ให้ดำเนินการแก้ไขเรื่องการจ่ายชดเชยทุกกรณีว่างงานต้องจ่ายให้ร้อยละ 75 ของเงินเดือน เพราะต่อให้คนที่ถูกไล่ออก เขาก็ยังเป็นคนที่ส่งเงินสมทบอยู่ ถ้าให้แค่ร้อยละ 30 เท่ากับว่าเขาไม่ได้ใช้เงินที่เขาสมทบมาเลย” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวอีกว่า  กลุ่มที่มีการใช้มาตรา 75 มากสุดคือกลุ่มยานยนต์ แล้วกรณีสมัครใจลาออกก็เป็นกลุ่มยานยนต์ ส่วนกลุ่มสิ่งทอนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2561 แล้ว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตอนนี้เรื่องการปิดกิจการถาวรก็มี แต่ยังไม่เห็นตัวเลขชัดเจน ส่วนสถานการณ์ปี 2563 ตนยังไม่มีตัวเลขในมือ แต่ในเครือสภาพัฒน์ที่ตนดูอยู่นั้นไม่มีการปิดกิจการ แต่กลุ่มอื่นๆ ต้องดูตัวเลขส่วนกลาง เพราะไม่มั่นใจว่าที่มีปัญหาจากสหรัฐอเมริกาตัดจีเอสพีนั้นจะรวนมาถึงปี 2563 หรือไม่ หากรัฐบาลแก้เกมไม่ได้ แต่แน่นอนที่สุดเรามองดูจีนว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทย ใหญ่กว่าอเมริกา โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทุนใหญ่ของจีน 1 ใน 3 อยู่ที่ประเทศไทย หากจีนกับอเมริกามีปัญหามากขึ้น จีนอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตบางส่วนที่อเมริกามาอยู่ที่ไทยก็ได้ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทยมากขึ้น สิ่งสำคัญ สภาฯ จะผลักดันให้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินทดแทนว่างงานทุกกรณีต้องจ่าย 75%ของค่าจ้าง

อนึ่ง ปัจจุบันการจ่ายเงินกรณีว่างงาน จะแบ่งเป็น 1.กรณีถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน  2.กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ลูกจ้างได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน 30% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และ3.กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย  ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติได้รับเงินทดแทน ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วันMore...

 รมว.แรงงานจับมือสภาองค์การลูกจ้างฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์โควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะทำงานฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานที่ประสบปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ณ.สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างฯ
More...

 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการฯนายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน,สำนักเลขาฯรมต.รง,คณะทำงานรัฐมนตรีฯซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีฯให้มารับหนังสือขอความช่วยเหลือจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยในฐานะผู้บริหารโครงการลดความเหลื่อมการเข้าถึงสิทธิและการบริการ ด้านสุขภาวะให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยมีตัวแทนจากคณะทำงานโครงการฯที่มาขอให้กระทรวงแรงงานโดยขอให้ประกันสังคมได้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด ATK ที่ได้รับอย.ให้กับผู้ประกันตนม33./39/40 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือในราคาถูกเพื่อการเข้าถึงสิทธิและบริการการป้องกันและคัดกรองโรคเพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้แรงงาน

More...

 …6 ภาคี ผนึกกำลังส่งมอบของบริจาค สู้ภัยโควิด-19…

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ท่านมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน ท่านปราชญ์วลี อิทธิสวัสดิ์ เลขานุการประจำคณะ​ กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ นายภาคภูมิ สุกใส ทนายศรศาสตร์ นาเมืองรักษ์ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย อ.นิรมล จันทร์แย้ม ผศ.สมบัติ ศิริจันดา อ.นัทธี เพชรบุรี อ.ดร.เบญจพร เชื้อผึ้ง อ.ดร.ฐาปกรณ์ ทองคำนุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี อ.ศิริศักดิ์ บัวชุม เป็นตัวแทนมอบ น้ำดื่ม 3,000 ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 60 ชุด โดยมี นายสมศักดิ์ งามสมสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19”
More...
icon

 15 สิงหาคม 2564 นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัย 2000 ชิ้น พร้อมชุด PPE เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการส่งเสริมป้องกันดูแลพี่น้องในชุมชน ในสถานการณ์การระบาด COVID-19 ชุมชนบ้านบางพลี หมู่ 9 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีประธานชุมชนพร้อมคณะกรรมการและ อสม. เป็นผู้รับมอบ

 

More...
นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ตรวจเยี่ยมศูนย์การให้บริการฉีดวัคซีให้กับผู้ประกันตนมาตรา.33 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมที่มีทั้งหมด 4 ศูนย์ ดังนี้ 1.หอชมเมืองสมุทรปราการ 2.หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3.บ.ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด อ.บางเสาธง 4.บ.ต่อยอดเฟรช(ประเทศไทย) อ.บางพลี(ตลาดทิพย์นิมิตร)
ในเวลา10.00 น.ได้เข้าไปที่ตรวจเยี่ยม ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน ตลาดเทพย์นิมิตร โดยมีหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการ  สาขาบางพลี มีคุณชื่นกมล อารยะปราการพร้อมเจ้าหน้าที่ประกันสังคม และบุคคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3ให้บริการกับผู้ประกันตน  เรียบร้อยดี และเวลา11.30 น.ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการ ณ ศูนย์บริการหอชมเมืองสมุทรปราการ มี ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานเจ้าหน้าที่ประกันสังคม พร้อมบุคคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ คอยให้บริการ กับผู้ประกัน เรียบร้อยดี
More...
dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th