ReadyPlanet.com
dot dot

                                                                   

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
CONFEDRATION OF THAI LABOUR (CTL)

 นาย มนัส  โกศล
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        มุ่งมั่นอาสา..พัฒนาเศรษฐกิจ..พิชิตความจน..สู้ทนเพื่อคนขายแรงกิน

dot


ช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ ถูกเลิกจ้าง

 เมื่อวันที่ 2 พค 2560 ลูกจ้างบริษัทธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด ประมาณ 40 คน สมาชิกสหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์ สมาชิกสังกัดสภาฯพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ถูกเลิกจ้าง นายภาคภูมิ สุกใส ประธาน สหภาพแรงงานร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือให้สภาฯนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ดำเนินการหาแนวทางเจรจากับนายจ้างให้รับกลับเข้าทำงาน และ บางส่วนให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายกำหนด เนื่องจากลูกจ้างส่วนมากทำงานมานานและได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างดังกล่าว เป็นการเลิกจ้างแบบกระทันหัน ในส่วนการประกอบรถยนต์ยี่ห้อทาทา มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

รวมทั้งเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ตัวแทนลูกจ้าง มีการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือการถูกเลิกจ้างเช่นกันMore...
โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการ โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่่าครองชีพประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 20.00 น. ณ บริเวนสนามฟุตบอลโรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการMore...
ข้อเรียกร้อง และกำหนดการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

 วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ซึ่งแต่ละสหภาพแรงงานได้ส่งผู้แทนเข้าเป็นอนุกรรมการจัดงาน เพื่อร่วมกันจัดริ้วขบวน ร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงแรงงาน  ณ  ที่ทำการหมู่บ้านชลเทพ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560More...

 1 พ.ค. 2560 วันแรงงานแห่งชาติ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ร่วมกิจกรรมและยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน โดยมีสมาชิกสังกัดสภาฯ พัฒนาฯ เข้าร่วมเรียกร้องอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬา ญี่ปุ่น-ดินแดง กรุงเทพฯ  โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงาน และรับข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงาน..

More...

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  ที่ทำการหมู่บ้านชลเทพ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  

More...

 โครงการประชุมองค์กรแรงงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 /2558โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะและการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน (คสปค.) ร่วมกับเครือข่ายแรงงานพื้นที่เขตลาดกระบังวันจันทร์ที่ 20 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น.  ห้องประชุมสำนักงานสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

More...

โครงการประชุมองค์กรแรงงานในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและรณรงค์พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 /2558โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะและการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน (คสปค.) ร่วมกับเครือข่ายแรงงานพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่ 18 เดือน มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ  ห้องประชุมของโรงแรม ที เอ็ม แลนด์ ถนนคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

More...

 สภาฯพัฒนาฯ จัดอบรมให้ความรู้ประกันสังคมให้กับผู้ประกันตน ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ประจำปี 2560

More...
dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด
ค้นหา


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th