ReadyPlanet.com
dot dot

                                                                         

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.)
CONFEDRATION OF THAI LABOUR (CTL)

 

 

 นาย มนัส  โกศล

ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.)

ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) 

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        มุ่งมั่นอาสา..พัฒนาเศรษฐกิจ..พิชิตความจน..สู้ทนเพื่อคนขายแรงกิน

dot


สภาฯ กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 icon

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ  ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการMore...
การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่

 การเยียวยาผู้ประกันตน จากพิษโควิด-19 จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบหรือไม่ ร่วมพูดคุยกับ คุณมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กับประเด็น "หวั่นเสถียรภาพกองทุนประกันสังคม เหตุชดเชยผู้รับผลกระทบโควิด-19" ในรายการ Inside รัฐสภา (16 เม.ย. 63)

#วิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมกัน 14 เครือข่ายทุกภูมิภาค และ AM 1071 KHzMore...
ศูนย์ประสานงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงานicon

วันที่ 12 เมษายน 2563  คณะกรรมการสภาฯพัฒนาฯ ได้ประชุมหารือปัญหาแรงงานในสถานการณ์โควิค ณ สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

 More...

icon

 สพท. เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 66 ณ เมืองทองธานี

More...
icon

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้เชิญสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาฯชุดใหม่ และได้เชิญแขกรับเชิญเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

More...
icon

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดโครงการ รณรงค์การป้องกัน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ทุกรูปแบบในสถานประกอบการ ให้กับคณะกรรมการสภาฯ สมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ 

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อให้ผู้แทนสหภาพแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงานในสหภาพหรือสถานประกอบการ ในเรื่องเอชไอวี การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี

More...
icon

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และสมาพันธ์แรงงานฮอนด้าแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 
 
“ ร่าง พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับผ่าน สคก. 598/2565 ผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน..ที่ไม่ถูกมอง ” 
-หลักเกณฑ์จัดตั้งและดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานให้อำนาจอธิบดี หมวด 8
-การให้อำนาจนายจ้าง ลงโทษ เลิกจ้าง คณะกรรมการลูกจ้าง ม.95
-คุณสมบัติการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงาน
-บทกำหนด ลงโทษนายจ้าง ในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
-การยกเลิกประกาศกฎหมายกระทรวง  เรื่อง การระงับข้อพิพาท ที่ตกลงกันไม่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 
วิทยากรร่วมเสวนา
นายธนกิจ  สาโสภา  รองประธาน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.)
นายตะวัน  นามโคตร  รองประธานฝ่ายความมั่นคง สมาพันธ์แรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย
ทนายศรศาสตร์  นาเมืองรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพรบ.แรงงานสัมพันธ์
นายจิระศักดิ์  ล้ำเลิศ ประธานสหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล
 
ดำเนินการเสวนา โดย นายมนัส โกศล
ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 
ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน
......
ติดตามและเข้าร่วมผ่าน facebook live : “ศูนย์ประสานงานรับร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านแรงงาน”
More...
icon

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 และยื่นข้อเรียกร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดย ท่านมนัส โกศล ประธานสภาฯ และนายภาคภูมิ สุกใส เลขาธิการสภาฯ เป็นคณะกรรมการจัดวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ .. และในปีนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธานเปิด ณ กระทรวงแรงงาน .. และทางสภาฯได้จัดริ้วขบวนจากสนามหลวงไปยังกระทรวงแรงงาน .. 

More...
dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th