ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมสภาฯ

 งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2553

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18/2554 ในวันที่ 23 มกราคม 2554 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดงาน เชิญท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร  นิติสิริ) มอบถ้วยแรงงานสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี 2553 ให้กับบริษัท และสหภาพแรงงานในสังกัดสภาฯ พร้อมกับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสภาฯพัฒนาฯ คัพ ครั้งที่ 8/2553 ประเภทฟุตบอลชายทีม 9 คน และเซปักตะกร้อชาย ให้กับทีมสหภาพแรงงานที่เข้าร่วมการแข่งขัน.....

บริษัทไทยเดลมาร์ จำกัด กับสหภาพแรงงาน ไทยเดลมาร์

บริษัท ไทยนิปปอนสตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนส่ตรัคชั่นคอปอเรชั่น จำกัด กับ สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล

บริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์(ประเทศไทย)จำกัด กับสหภาพแรงงาน  ฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ ประเทศไทย

บริษัทฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด กับสหภาพแรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย

บริษัทไฮเออร์ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) กับสหภาพแรงงาน ซันโย แห่งประเทศไทย

บริษัทซัมมิทโอโตซีทอินดัสตรี จำกัด กับสหภาพแรงงาน เอสเอเอส

บริษัททุงไทยแฟชั่นส์ จำกัด กับสหภาพแรงงานทุงไทยแฟชั่น

ผู้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ คือ สร.เอนไกไทย

ผู้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันเซปักตระกร้อ คือ สร.ฮิตาชิฯ

อันดับ 3 การแข่งขันเซปักตะกร้อ คือ สร.ไทยนิปปอนสตีล

อันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลชายทึม 9 คน คือ สร.เอสเอเอส

รองชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลชายทีม 9 คน คือ สร.ไทยนิปปอนฯ

รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย คือ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็คทรอนิกส์ ฯ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ

 

 

 

 

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16 / 2551

                สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 16/2551 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552  ณ.ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนจากสหภาพแรงงานที่สังกัดสภาฯ จำนวน 147 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษา, ตัวแทนจากแรงงาน และทนายความประจำสภาฯ ในที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้ นาย มนัส โกศล เป็นประธานสภาฯ และคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่า จำนวน 40 ท่าน และในเวลา 18.00 น. มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรให้กับผู้แทนนายจ้าง และลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เกือบ 150 แห่ง  ณ ลานเอนกประสงค์ศาลากลางจังหวัด โดยเชิญ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) เป็นประธานเปิดงาน  

 

               **************************************           

                             

 งานกีฬาประจำปี 2552

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชลเทพ – นิลุบลจัดการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตบอล, เปตอง ให้กับผู้ใช้แรงงานและประชาชนภายในชุมชนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบลตลอดประชาชนที่จะมาร่วมงานเพื่อให้มีส่วนร่วมทางสังคม ตลอดทั้งการจัดกีฬาครั้งนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีมสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยกับทีมภาคประชาชน และทีมสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวน 10 ทีม และเปตอง 4 ทีม แข่งขัน ณ.สนามกีฬาสันต์เสริมวิทย์ หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2552

  

 

  ************************************** 

 

งานสัมมนาประจำปี 2552

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 14 – 15  กุมภาพันธ์  2552     ณ. ปึกเตียนวิลล่า จ.เพชรบุรี  เรื่อง “มาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน”    ได้เชิญฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง " นโยบายรัฐบาลต่อปัญหาการเลิกจ้างในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” และอธิบดีกรมสวัสดิ์และคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร  นิติสิริ) บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ มาตรการป้องกันการเลิกจ้าง ” ในการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้นำแรงงานที่เป็นประธานสหภาพแรงงาน, กรรมการสหภาพแรงงาน จำนวน 150 คน  ซึ่งมาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อขบวนการแรงงาน

   
   
   
   
   
   
   

  ************************************** dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th