ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สหภาพแรงงาน เอนไกไทย เลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่

ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556  สหภาพแรงงานเอนไกไทย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่แทนชุดเดิม ณ  บริษัท เอนไกไทย จำกัด จ.สมุทรปราการ....และทางสหภาพฯ ได้ขอผู้แทนจากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นายนิคม  สองคร/เลขาธิการ, 2. นายภานุ กล่อมจิตร์ /รองประธานสภาฯ คนที่ 3, 3.นางนลิน อ่ำสวัสดิ์ / เหรัญญิก, 4. นายมงคล  วรรณสุทธิ์ / ที่ปรึกษา, 5. นายสุรพงษ์ พรมทะนา / เจ้าหน้าที่สภาฯ.....

สพท.เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27article

สพท. เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯแห่งชาติ ครั้งที่ 27  ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2556  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  โดยท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอาทิตย์ อิสโม) เป็นประธานเปิดงาน สพท.ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประมาณ 100 คน ...

สพท. เข้าร่วมงานมาตราฐานแรงงานไทยarticle

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทนประมาณ 30 คน เข้าร่วมงานมาตรฐานแรงงานไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556   ณ  อิมแพคเมืองทองธานี....

อรท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานarticle

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) ประกอบด้วย 6 สภาองค์การลูกจ้าง 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 30 ท่าน กำหนดเข้าพบฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย)  เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งพิจารณาร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) โดยมีผู้ใ้ิช้แรงงาน ประชาชนทั่วไป ได้ลงลายมือชื่อสนับสนุนจำนวน 10,112 คน....ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงแรงงาน...

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556

วันที่ 1 พฤษภาคม 2556  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดย นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ คณะกรรมการ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ ประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมเดินริ้วขบวนในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา

หน้า 12/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th