ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     อรท. จัดสัมมนาโต๊ะกลม "ปฏิรูประบบไตรภาคี"

เมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงแรมเบย์ ศรีนครินทร์ สมุทรปราการ   องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) กำหนดจัดสัมมนาโต๊ะกลม โดยเชิญผู้นำแรงงานสภาองค์การลูกจ้างฯ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "ปฏิรูประบบไตรภาคี"  มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 ท่าน  นายมนัส  โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เชิญรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายสมชาย วงษ์ทอง) เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ  ....

องค์การแรงงานฯ เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานarticle

วันนี้ 5 พ.ย. 55 เวลา 10.00 น.ที่กระทรวงแรงงาน องค์การแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ยื่นหนังสือสนับสนุนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ม.ค.56 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน...

กรรมการสภาฯ ร่วมสัมมนา "มหาอุทกภัย ปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน" ณ รัฐสภาarticle

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมคณะกรรมการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และผู้แทนสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ สาขาพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา  เกี่ยวกับเรื่อง "มหาอุทกภัยปี 2554 ต่อผู้ใช้แรงงาน"  ณ  ห้องรับรอง 1-2 และห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 304 - 305 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน กรุงเทพมหานคร..... 

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์นักข่าวarticle

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555  เวลา 10.00 น.  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ นายนิคม สองคร เลขาธิการสภาฯ และนายธีรภัทร ดวงจิตต์ ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานสภาฯ  ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว เรื่อง พรบ.ความปลอดภัยฯ และเรื่องการแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ  ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

สหภาพแรงงานฮอนด้า เข้าพบนายมนัส โกศล เพื่อยื่นรายชื่อสนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย รับเอกสารแบบลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ (ฉบับที่...) พ.ศ.... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) จากผู้แทนสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม) และผู้นำภาคประชาชน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการยื่นแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541....

หน้า 15/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th