ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     ขอแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัลการประกวดสถานประกอบกิจการดีเ่ด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ ประจำปี 2555article

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจัดงานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2555  ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรี (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ   ... ทางสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับบริษัทในสังกัดสภาฯ ที่ได้รับรางวัล มี 4 บริษัท ดังนี้ 1. บริษัท ไทยเดลมาร์ จำกัด 2. บริษัท เอนไกไทย จำกัด 3. บริษัท ลัคกี้เท็กซ์(ไทย) จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท ฟิลิปส์อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สภาฯพัฒนา เข้าร่วมประชุมกับ ILO. 87-98article

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (ILO) ร่วมกับสหภาพแรงงานไทย จัดการประชุมการให้สัตยาบัน และการปฏิบัติตามอนุสัญญา ไอ แอล โอ ฉบับที่ 87 และ 98  เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2555    ณ  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้แทน คือ นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท นายภาคภูมิ สุกใส นายภานุ  กล่อมจิตร์ และนายประกาย  วิเศษวิสัย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

สหภาพแรงงานฮอนด้าฯ เข้าพบนายมนัส มอบรายชื่อผู้สนับสนุนร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ จำนวน 500 คนarticle

วันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 11.00 น.  นาย อุทัย  เหลืองทอง  ประธานสหภาพแรงงานฮอนด้า แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ เข้าพบนายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  เพื่อมอบเอกสารรายชื่อลูกจ้างผู้สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ..... (ฉบับที่..) (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)  จำนวน 500 คน     ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ

ประชุมคณะทำงานโครงการฯ (สสส).article

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ จัดการประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 7 ตามวาระในที่ประชุม ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทปราการ

วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2555article

บรรยากาศในงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555 จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 เมษายน 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  และวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2555 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน ร่วมเดินขบวนจากพระบรมรูปทรงม้า ไปยังสนามหลวง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว...

หน้า 16/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th