ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สร.เอนไกไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2554article

สหภาพแรงงานเอนไกไทย กำหนดเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554  ณ บริษัท เอนไกไทย จำกัด โดยให้กรรมการสภาฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการเลือกตั้งจำนวน 5 ท่าน และจะจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 14/2554  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2554  ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9  จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 17.00 - 23.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว...

งานสัปดาห์ความปลอดภัยarticle

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 7- 9 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ จำนวน 55 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

สัมมนา สพท. ร่วมกับ สสส.

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "แผนยุทธ์ศาสตร์ด้านแรงงาน" เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ณ โรงแรม เบย์  ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

นักข่าว TNN สัมภาษณ์การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 13%article

วันที่ 23 พฤษภาคม 2554  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง TNN เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 13% ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย สมุทรปราการ

ผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 24

18/05/54

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างซื่งได้รับเลือกตั้งจากสมาคมนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสหภาพแรงงาน เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างสหภาพแรงงานสังกัดสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย มีรายชื่อดังนี้ 1. นายภาคภูมิ สุกใส สหภาพแรงงานธนบุรีประกอบรถยนต์  2.นายอุดร  ภู่สิงห์  สหภาพแรงงานเคซีอี 3. นายประทีป  โมวพรหมมานุช สหภาพแรงงานสิ่งทอลัคกี้ 3  4.นายวสันต์  คุ้มสูงเนิน สหภาพแรงงานโอเชียนกลาส 5.นายประสิทธิ์  ภูมิประสาท สหภาพแรงงานอวาจิ แห่งประเทศไทย 6.นายมงคล  วรรณสุทธิ์ ที่ปรึกษาสภาฯ  7.นายเรืองชัย  พิลาไชย สหภาพแรงงานน้ำมันพืช แห่งประเทศไทย 8.นายประยูร ยะถา สหภาพแรงงานไทยนิปปอนสตีล  9.นางสุกัญญา  นิลสนธิ สหภาพแรงงานไทยแลนด์ฟิชเชอรี่ 10.นายเสถียร  วิชาผา สหภาพแรงงานเอส เอ เอส  11.นายบรรจง  บุญชื่น  สหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเซอร์ ประเทศไทย 12.นายธีรภัทร  ดวงจิตต์  สหภาพแรงงานไฟฟ้าฟิลิปส์ แห่งประเทศไทย

หน้า 21/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th