ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     ครม.ผ่านร่างกฎหมายคุมธุรกิจทวงหนี้แบบไร้มารยาทarticle

              คมชัดลึก : ครม.ผ่านกฎหมายคุมธุรกิจทวงหนี้ ชี้บริษัทรับทวงหนี้ต้องจดทะเบียนกิจการ ห้ามพฤติกรรมเกินเลยทั้งข่มขู่ ใช้วาจาเสียดสี ดูหมิ่น เปิดเผยตัวเลขหนี้ โทษหนักสุดจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสน   

           นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวยังห้ามให้ผู้ติดตามทวงหนี้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการกระทำของศาล หรือหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกันนั้น ได้กำหนดโทษทางอาญาไว้ 3 ระดับ คือ ปรับ 1 แสนบาท, จำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และจำคุก 3 ปี ปรับ 3 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ...

เลือกตั้งไตรภาคี 2 คณะ

สภาฯ ขอเชิญผู้แทนสหภาพแรงงานที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างคณะกรรมการค่าจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างคณะกรรมการสภาที่ปรีกษาฯ โปรดใช้สิทธิของท่านในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ....

นายมนัส โกศล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาSBCarticle

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง " ปัญหาแรงงานสองมาตรฐานของไทย" ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก จำนวน 60 คน  ในวันที่ 8 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ....

นายมนัส โกศล เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นarticle

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และผู้แทน 4 สหภาพแรงงาน ได้แก่ 1.นายประกาย  วิเศษวิสัย สร.เอนไกไทย  2. นายบรรจง  บุญชื่น สหภาพแรงงานฮิตาชิคอมเพรสเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, 3. นายอรุณ  อือนอก สหภาพแรงงานไทยเดลมาร์ ,4. นายประทีป โมวพรหมานุช สหภาพแรงงานสิ่งทอลัคกี้ 3 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ....

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี (อสคบ)article

สมาคมส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ) ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปี วันอาทิตย์ที่ 23  สิงหาคม 2553  ณ สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย

หน้า 26/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th