ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     พิธีเปิด "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่ (ชลเทพ )"article

 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2553  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และประธานคณะกรรมการ กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ) ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นเกียรติมาเป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กำนันตำบางพลีใหญ๋ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีเปิด "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ)" ในครั้งนี้  สืบเนื่องจากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาหลาย ๆ ประการในทุกระบบการศึกษาทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  เพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงจัดตั้งให้มี กศน.ตำบลขึ้น ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้คือ " คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ"

ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวตำบลบางพลีใหญ่ จึงได้มีการจัดตั้ง "กศน.ตำบลบางพลีใหญ่(ชลเทพ)" และทำพิธีเปิดขึ้น เพื่อเป็นการนำร่องในการจัดการศึกษาภาคประชาชน....

กรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชลเทพ ประจำปี 2553article

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมกรรมการหมู่บ้านชลเทพ-นิลุบล  ได้ตอนรับกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2553 ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชลเทพฯ - นิลุบล  ... 

นายมนัส โกศล เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมarticle

วันที่ 3 มิ.ย. 53 เวลา 19.00 น. นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรม ที่บ้านนายกอน ใสภี หมู่บ้านทางโค้ง ตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา..

บรรยากาศงานวันมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)article

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ และสมาชิกในสังกัดสภาฯ ประมาณ 100 คน เข้าร่วมงานวันมาตรฐานแรงงานไทย ครั้งที่ 10  " เรื่อง ธุรกิจไทยก้าวไกลด้วย มรท."  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...

เกษียณอายุแล้วจ้างทำงานต่อแบบใดบ้าง?

 เกษียณอายุแล้วจ้างทำงาน

ต่อแบบใดได้บ้าง?
 
นายจ้างให้ลูกจ้างเกษียณอายุตาม
ข้อตกลง ข้อบังคับฯ และจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างแล้ว สามารถจ้างให้ทำงานต่อไปโดย
 
1.จ้างกันเป็นจ้างแรงงาน ในตำแหน่ง หน้าที่เดิม หรือหน้าที่ใหม่ เงินเดือน ค่าจ้างเท่าเดิม หรือตกลงเงินเดือนใหม่ จะจ้าง มีกำหนดเวลา หรือไม่มีกำหนดเวลา ก็ได้ ตกลงสวัสดิการต่างๆ ใหม่ก็ได้
 
2.จ้างกันเป็นจ้างทำของ เช่น จ้างเป็นที่ปรึกษา ทำงานถือเอาผลสำเร็จของงานเป็น
หลัก ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท  จะทำงานเวลาใด สัปดาห์ละกี่วัน ก็ได้ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่นๆจะตกลงเเบบใดก็ได้
หน้า 29/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th