ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     พนักงานบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เรียกร้องความเป็นธรรมarticle

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตกล้องถ่ายรูป นิคมฯโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา  ได้มีหนังสือสั่งหยุดงานผู้แทนการเจรจาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน 9 คน  ทำให้พนักงานบริษัทฯ ส่วนใหญ่ไม่พอใจจึงชุมนุมกันอยู่หน้าบริษัทฯ ประมาณ 3,000 คน  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ จำนวน 5 ท่าน ได้เดินทางไปร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกจ้าง และจะปักหลักอยู่จนกว่าบริษัทฯ จะยกเลิกคำสั่ง

เข้าร่วมสัมมนา ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานีarticle

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ ได้ร่วมเป็นองค์คณะอภิปราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ (ผู้ดำเนินรายการ) 2. ม.ล.ปุณฑริก  สมิติ  3. นางเพชรรัตน์  สินอวย 4. นายสมพงษ์ นครศร 5. นายอนันตชัย คุณานันทกุล และ6.นายมนัส โกศล (ผู้อภิปราย) เรื่อง " คิดเห็นอย่างไรกับอัตราค่าจ้างตามระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน มาจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ณ ห้องฟินิกส์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ..สำหรับเรื่องนี้ประธานสภาฯ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง..

ประชุมสัมมนาสหภาพแรงงาน ปูนนกอินทรี ณ จ.ระยอง

วันที่ 4-5  มีนาคม 2553  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสหภาพแรงงานและกรรมการลูกจ้างปูนนกอินทรี ณ โรงแรมเดอะปรินเซสส์ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา  จ.ระยอง และทางสหภาพฯ ได้เชิญประธานสภาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในงานดังกล่าวด้วย..

นายมนัส โกศล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายarticle

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  เวลา 09.00 - 16.30 น  นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นวิทยากร อภิปราย เรื่อง "การบริหารการคุ้มครองแรงงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบทางสังคม : ความจำเป็นของธุรกิจยุคใหม่ "  ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมฟังจำนวน 400 คน ....

นายมนัส โกศล ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 นายมนัส   โกศล ประธานสภาฯ ได้รับคำสั่งจากรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ที่ 1/2553 แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านแรงงาน เพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน....

หน้า 33/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th