ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สภาฯ ร่วมกับสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธาได้ไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯจ.พระนครศรีอยุธยาarticle

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมกับคณะกรรมการสภาฯ ประชุมปรึกษาร่วมกับ นายบรรจง  บุญชื่น ประธานพร้อมคณะกรรมการสภาฯ สาขาพระนครศรึอยุธยา ในเรื่องปัญหาด้านแรงงาน และได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายวิทยา  ผิวผ่อง) เรื่องขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแรงงานของผู้ใช้แรงงานที่ทำงานอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไม่มีความมั่นคงในการทำงาน โดยถูกนายจ้างละเมิดไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นปัญหา 7 ข้อ ขอให้แก้ไขปัญหาโดยด่วน...

สร.เอเซียการ์เมนต์ ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2553 ที่หน้าสภาฯarticle

วันที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น. สร.เอเซียการ์เมนต์ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2553 ณ หน้าสำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เพื่อขอมติที่ประชุมให้ดำเนินการฟ้องร้องคดีกับบริษัท เอเซียการ์เมนต์ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โดยไม่จ่ายเบี้ยขยัน และโบนัสประจำปี 2552 ให้กับพนักงาน อ้างกิจการประสบกับภาวะขาดทุน...สมาชิกที่เข้าร่วมจำนวนประมาณ 140 คน ลงมติเป็นเอกฉันท์...

คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 2/2553article

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2553 ของสภาฯ จำนวน 6 คนได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นิสิตจาก ม.เกษตรศาสตร์ จ.ชลบุรี ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานสภาฯarticle

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 53 เวลา 13.00 น.  นิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 จ.ชลบุรี จำนวน 10 คนได้ขอเข้าพบนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เพื่อขอข้อมูลและสัมภาษณ์เกี่ย วกับกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาและวิสัยทัศน์ของสภาฯ รวมถึงการศึกษาสิทธิประโยชน์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของสภาฯ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตที่เรียนในวิชาดังกล่าว....

ผู้นำสภาฯ ร่วมกับผู้นำสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยายื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมarticle

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 เวลาประมาณ 10.00 น. นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายบุญเชิด  เขียวขำ ,นางนลิน อ่ำสวัสดิ์ , นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท นายมงคล  วรรณสุทธิ์ คณะกรรมการสภาฯ ร่วมกับผู้นำสภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยา ได้พากลุ่มลูกจ้างบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ประมาณ 44 คน ที่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง ไปร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) ซึ่งรัฐมนตรีได้มารับหนังสือด้วยตัวเอง  โดยนายธงชัย  สิทธิเดช ประธานสหภาพแรงงาน นิคอน ประเทศไทย เป็นผู้ยื่นหนังสือโดยรัฐมนตรีฯ ได้สั่งให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร  นิติสิริ) และนายสุวิทย์  สุมาลา ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ ให้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างดังกล่าว...

หน้า 34/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th