ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จัดประชุมขึ้น ณ กระทรวงแรงงานarticle

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552  นายมนัส  โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย ได้เชิญกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ กระทรวงแรงงาน เวลา 09.00 - 12.00 น.  และเวลา 13.00 น. เข้าพบ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) เพื่อขอยื่นหนังสือเรื่องแผนยุทธศาสตร์องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย และในเวลา 15.00 น. กรรมการบริหารฯ ได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

พนักงานบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด รอฟังผลการเจรจาข้อเรียกร้องarticle

วันที่ 8 ตุลาคม 2552 นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา นายบุญเชิด เขียวขำ นายภานุ กล่อมจิตร์ นายภาคภูมิ  สุกใส นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท นายสุรพงษ์  พรมทะนา และนางนลิน  อ่ำสวัสดิ์ ไปดำเนินให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณียื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และนายจ้างเลิกจ้างกลุ่มลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนในการเจรจา ซึ่งมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจำนวน 2,000 คน จนในที่สุดสามารถตกลงกันได้ และได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน มิน อิก ประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย....

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาที่เขาบ่อยา จ.ชลบุรีarticle

เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2552  องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย โดยนายมนัส  โกศล ประธานฯ กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "ยุทธศาสตร์แรงงานไทย ภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาบ่อยา คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก ต.แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยเชิญ ฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางอัมพร นิติสิริ) พร้อมคณะ และได้เชิญวิทยากรบรรยาย นายยงยุทธ แฉล้มวงค์ และทีมงาน   และในช่วงเย็น นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ โดยเชิญผู้นำแรงงานของสมาชิกองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยและองค์การแรงงานอื่น ๆ จำนวน 80 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ประธานสภาฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนงานระดับชาติarticle

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552  นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯ ,นายประกาย  วิเศษวิสัย รองประธานสภาฯ นายภานุ  กล่อมจิตร์ ฝ่ายข่าว  ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ระยะที่หนึ่ง พ.ศ.2553-2554  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ไพฑูรย์ แก้วทอง) เป็นประธาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ทีมงานสภาฯ เข้าช่วยเหลือพี่น้องพนักงาน บริษัท เทียนคอมฯ ยื่นหนังสือท่านรัฐมนตรีarticle

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552  นายศรศาสตร์  นาเมืองรักษ์ ทนายความ พร้อมทีมงานสภาฯ และพนักงาน บริษัท เทียนคอม เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด  ได้ยื่นหนังสือถึงฯพณฯท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์  แก้วทอง)  ซึ่งนายจ้างปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานโดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงาน จึงได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือให้กับพนักงานบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรม

หน้า 36/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th