ReadyPlanet.com
dot dot
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์                                     สรุปการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯarticle

สรุปผลการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 
 
สพท.เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ณ รัฐสภา

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้ายื่นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) กับรมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์)  และพลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558  ณ  รัฐสภา  

บทนำ สาระน่ารู้เกี่ยวกับความรู้ประกันสังคม

 ประเทศไทยมีแนวคิดการปฏิรูปประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2551 และการปฏิรูปแต่ละครั้งต้องมีพี่น้องแรงงาน องค์กรแรงงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปทุกชุด เพื่อก่อให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะหลักประกันสังคม ให้คุ้มครองคนไทยทุกคนที่มีรายได้อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้ระบบเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขปัจจุบันนี้ ระบบประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 2533 ยังมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอิสระ ความโปร่งใสในการบริหาร และการมีส่วนรวมของผู้ประกันตน รวมทั้ง บทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาอย่างยาวนานถึง 25 ปี และมีการปรับปรุงแก้ไข 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2537 และพ.ศ.2542 เพื่อให้คล่องตัวในการบริหารจัดการ

อรท.จัดเสวนาเชิงปฏิบัติ "ยุทธศาสตร์ผลักดันร่างพรบ.ประกันสังคม"

 องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) ประกอบด้วย 7 สภาองค์การลูกจ้าง 1 สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ  กำหนดจัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับคนทำงาน (คปค) สู่ความสำเร็จ" ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป  ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ ...

สพท.ร่วมเวทีเสวนาทางวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ โดยเชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ประเทศไทยจะก้าวไปทางไหนกับการปฏิรูปประกันสังคม กรณีสถานะของแรงงานข้ามชาติ" และเชิญคณะกรรมการสภาฯเข้าร่วม 5 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุงเทพฯ ....

หน้า 9/40
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th