ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introคปค. แถลงการณ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561  เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) ประกอบด้วย 20 องค์กร แถลงการณ์ ขอความกรุณาจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพื่อการปฏิรูป ลดความเหลื่อมล้ำการจ้างงานลูกจ้างส่วนราชการทุกประเภท อย่างน้อยต้องได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย 3 ฉบับ ดังนี้ 

1.      พระราชบัญญัติประกันสังคม 2533

2.      พระราชบัญญัติเงินทดแทน 2537

3.      พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 2541

 

 

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง) และบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

เข้าพบนายกรัฐมนตรี ยื่นข้อเสนอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม มาตรา 8

ภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สพท.) และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) นำโดย นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และผู้ประกันตนจำนวน 30 คน ขอเข้าพบฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือและนำเสนอข้อเสนอการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตน ในคณะกรรมการประกันสังคมตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ทำเนียบรัฐบาล

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2560 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2560 ในวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ  โรงแรมซันธาราฯ จ.ฉะเชิงเทรา ตามกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่  20  มกราคม  2561

        เวลา   12.30 13.00 น.      ลงทะเบียน

        เวลา   13.00 15.00 น.      บรรยายพิเศษ ผลกระทบกับการจ้างงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดย ผศ. ดร. ศุภชัย  ศรีสุชาติ

        เวลา   15.00 15.30 น.      ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติกล่าวปราศัย

        เวลา   15.30 15.45  น.      (พักเบรคกาแฟ/อาหารว่าง)

        เวลา   15.45 18.30  น.      ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2560 (ตามวาระ)

        เวลา   18.30 22.00 น.      รับประทานอาหารเย็น 

วันอาทิตย์ที่  21  มกราคม  2561

        เวลา   08.00 09.00 น.      รับประทานอาหารเช้า

        เวลา   09.00 10.00 น.      เสวนา “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับค่าชดเชย 400 วัน”

                                                  โดย คณะกรรมการบริหารสภาฯ

        เวลา   10.00 11.30  น.      เช็คเอ๊าท์ (คืนกุญแจให้กับพนักงานโรงแรมซันธาราที่เคาน์เตอร์) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

เวทีสาธารณะ ๒ ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘ “๒ ปี การปฏิรูประบบประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร”

 เวทีสาธารณะ ๒ ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๘“๒ ปี การปฏิรูประบบประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร”  

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๑๕ น. ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน จัดโดย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน และโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เพื่อพัฒนานโยบายการสร้างเสริมสุขภาวะและการมีหลักประกันทางสังคมสำหรับคนทำงาน (คสปค.)

หน้า 11/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th