ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Intro29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60 งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2560 ณ ไบเทคบางนา

29 มิ.ย. - 1 ก.ค. งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2560 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสหภาพแรงงานฯ สังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานจำนวน 55 คน ในวันที่ 1 ก.ค. 60 ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยได้เชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาฯพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในหัวข้อเรื่อง "พฤติกรรมความปลอดภัย แรงงานไทยก็สร้างได้"

ประเด็น

นายพนัส ไทยล้วน กล่าว เรื่องคลีนิคโรคจากการทำงาน เน้นโรคภายหลังจากออกจากงาน 

นายมนัส โกศล กล่าวถึงสถาบันความปลอด ภัยและการบังคับใช้กฎหมายจปวิชาชีพ  พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

นายบรรจง บุญรัตน์ กล่าว การสร้างจิตสำนึกในการสร้างใส่ใจในความปลอดภัย น.ศ.ฝึกงานควรผ่านการกรมฯก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ  การคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างควรใส่ใจ ในฐานะเป็นกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

นายวิรัตน์ ฯ รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการคุ้มค่าของการจัดงานมา30ปี แต่อุบัติเหตุยังไม่ลดลง การทำงานของจป วิชาชีพ การตรวจสถานประกอบการเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความสำคัญ บังคับใช้กฎหมาย

 

สพท. ประชุมร่วมกับสภาฯนายจ้าง หารือ ม.8

การประชุมองค์กรแรงงาน ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้าง ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สร.โอเชียนกลาส ประชุมวิสามัญฯ ขอมตินัดหยุดงาน

23 มิ.ย. 60  เวลา 17.00 น. สหภาพแรงงานโอเชี่ยนกลาสฯ จัดงานประชุมใหญ่วิสามัญฯ เพื่อขอมตินัดหยุดงาน...ที่ประชุม เสียงส่วนใหญ่ มีมติ ให้นัดหยุดงาน ณ ร้านอาหารง้วนเฮง 

สรุปมติ สมาชิก สร.โอเชี่ยนกลาส

มาใช้สิทธิ 77.1%

หยุด 58.8%

ไม่หยุด 15.6%
งดออกเสียง 2.38%
ประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิ..0.53%
กิจกรรมประธานสภาฯ

15 มิถุนายน 2560   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญนายมนัส โกศล ประธานสภาฯพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับร่าง กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  สรุปแล้ว ปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ ที่เป็นหมวดหมู่ และปรับเนื้อหาเพียงเล็กน้อย และในเวทีเห็นด้วย ได้ปรับแก้ สำหรับ ร่าง กฎกระทรวง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของลูกจ้าง พ.ศ... ออก พรบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  เนื้อหาก็เป็นการป้อง การแก้ไขปัญหา การทำแท้งและภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากการแท้ง และการติดเชื้อ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดูภาพรวมทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย เพราะเป็นประเด็นทางสังคม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศการจัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2558

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน ๒ ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา ๖๓ (๒) #ผู้ประกันตนได้อะไร ?

โดยได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม มาเป็นประธานในพิธีเปิด

วงอภิปรายช่วงเช้าแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้มข้นในเรื่อง “ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา ๖๓ (๒) สำหรับผู้ประกันตน“ โดยมีวิทยากรนำแลกเปลี่ยนได้แก่

นายมนัส โกศล ประธาน เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน 
นางนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผอ.กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิทางการแพทย์ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม

นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ ผู้จัดการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

พลโท.นพ สิริชัย รัตนวราหะ อดีตกรรมการ กองทุนเงินทดแทนชุดที่ ๙

นพ.กฤช ลี่ทองอิน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร กรรมการประกันสังคม ดำเนินรายการโดย นายธนกิจ สาโสภา รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

 

การอภิปราย “มาตรการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา ๖๓ (๒) สำหรับผู้ประกันตน” ช่วงบ่าย ที่กระทรวงแรงงานวันนี้ 
โดยมีวิทยากร ได้แก่ นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล ผู้แทนคณะกรรมการการแพทย์ ประกันสังคม

ดร.ยุพดี ศิริสินสุข กรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นางสาวอรุณี ศรีโต กรรมการประกันสังคม

นายวาทิน หนูเกื้อ ฝ่ายกฎหมาย สายแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย นายสมชาย กระจ่างแสง กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

 

หน้า 12/36
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th