ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introคปค. เข้าพบปลัดกระทรวงแรงงาน

 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด สปส.) เพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี เนื่องจากผู้ประกันตนจะได้รับผลกระทบ

นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) กล่าวว่า ในการเข้าหารือร่วมกับปลัดกระทรวงแรงงาน ทางเครือข่ายผู้ประกันตนต้องการเข้ามาหารือถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากสำนักงานประกันสังคม(สปส.) ยืนยันจะเดินหน้าขยายอายุของผู้ประกันตนที่รับบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ทางผู้ประกันตนจะรวมตัวกันล่ารายชื่อไม่ต่ำกว่า 1 ล้านรายชื่อเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากหากพิจารณาจากตัวเลขผู้ประกันตนปี 2558 ที่ได้รับเงินก้อนนี้หลังอายุ 55 ปีจะมีประมาณหลักแสนคน อย่างข้อมูลปี 2557 พบเงินไหลออกไปประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งไม่แน่ใจว่านโยบายดังกล่าวเพื่อผู้ประกันตน หรือเพื่อให้กองทุนยังอยู่ได้ 

"ผู้ประกันตนอายุ 55 ปี ต่างรอคอยที่จะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญก้อนนี้มาตลอด การขยายอายุการรับเงิน ย่อมส่งผลต่อพวกเขา  แม้กระทรวงแรงงานจะบอกว่าเวลาอีก 5 ปี จะจัดหางานรองรับให้ แต่เราไม่แน่ใจว่าคิดคำนวณค่าเฉลี่ยอาจทำให้ต่ำลงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยกับปลัดกระทรวงแรงงาน บอกว่า อาจเป็นไปได้ยากในการขยายอายุรับบำนาญ แต่ก็ต้องมีการทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้ก่อน" นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวอีกว่า จากการหารือท่านปลัดฯ บอกว่า อาจมีแนวทางอื่นๆ อาทิ ไปขยายฐานเงินเดือนการหักเงินสมทบจาก 15,000 บาท น้อยไป อาจเป็น 20,000 บาท ซึ่งจุดนี้น่าจะเป็นไปได้มากกว่า ทำให้เงินออมมากขึ้นได้ ส่วนกรณีคนรับบำนาญชราภาพรายเดือน น่าจะให้เขาสมัคร ม.39 ได้ เพราะเมื่อรับเงินบำนาญจะถูกตัดสิทธิรักษาพยาบาล จึงอยากขอให้มีการเปิดให้พวกเขาทำได้ ซึ่งจากการหารือถือว่าน่าพอใจเรื่องนี้ " นายมนัส กล่าวว่า นอกจากเรื่องการคัดค้านการขยายอายุรับบำนาญของทางสำนักงานประกันสังคมแล้ว ยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน เดิมได้รับเพียงการตรวจมะเร็งปากมดลูก แต่ครั้งนี้ จะขอเพิ่มในเรื่องการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจการตั้งครรภ์ และกรตรวจสุขภาพช่องปาก ..

29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 60 งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2560 ณ ไบเทคบางนา

29 มิ.ย. - 1 ก.ค. งานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2560 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ส่งผู้แทนสหภาพแรงงานฯ สังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานจำนวน 55 คน ในวันที่ 1 ก.ค. 60 ทางสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยได้เชิญ นายมนัส โกศล ประธานสภาฯพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยายร่วมในหัวข้อเรื่อง "พฤติกรรมความปลอดภัย แรงงานไทยก็สร้างได้"

ประเด็น

นายพนัส ไทยล้วน กล่าว เรื่องคลีนิคโรคจากการทำงาน เน้นโรคภายหลังจากออกจากงาน 

นายมนัส โกศล กล่าวถึงสถาบันความปลอด ภัยและการบังคับใช้กฎหมายจปวิชาชีพ  พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน

นายบรรจง บุญรัตน์ กล่าว การสร้างจิตสำนึกในการสร้างใส่ใจในความปลอดภัย น.ศ.ฝึกงานควรผ่านการกรมฯก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบการ  การคุ้มครองคนรับงานไปทำที่บ้าน ลูกจ้างควรใส่ใจ ในฐานะเป็นกรรมการกองทุนเงินทดแทน 

นายวิรัตน์ ฯ รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการคุ้มค่าของการจัดงานมา30ปี แต่อุบัติเหตุยังไม่ลดลง การทำงานของจป วิชาชีพ การตรวจสถานประกอบการเจ้าหน้าที่รัฐต้องให้ความสำคัญ บังคับใช้กฎหมาย

 

สพท. ประชุมร่วมกับสภาฯนายจ้าง หารือ ม.8

การประชุมองค์กรแรงงาน ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้าง ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม ตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2558 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

สร.โอเชียนกลาส ประชุมวิสามัญฯ ขอมตินัดหยุดงาน

23 มิ.ย. 60  เวลา 17.00 น. สหภาพแรงงานโอเชี่ยนกลาสฯ จัดงานประชุมใหญ่วิสามัญฯ เพื่อขอมตินัดหยุดงาน...ที่ประชุม เสียงส่วนใหญ่ มีมติ ให้นัดหยุดงาน ณ ร้านอาหารง้วนเฮง 

สรุปมติ สมาชิก สร.โอเชี่ยนกลาส

มาใช้สิทธิ 77.1%

หยุด 58.8%

ไม่หยุด 15.6%
งดออกเสียง 2.38%
ประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิ..0.53%
กิจกรรมประธานสภาฯ

15 มิถุนายน 2560   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญนายมนัส โกศล ประธานสภาฯพัฒนาฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เกี่ยวกับร่าง กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  สรุปแล้ว ปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ ที่เป็นหมวดหมู่ และปรับเนื้อหาเพียงเล็กน้อย และในเวทีเห็นด้วย ได้ปรับแก้ สำหรับ ร่าง กฎกระทรวง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของลูกจ้าง พ.ศ... ออก พรบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  เนื้อหาก็เป็นการป้อง การแก้ไขปัญหา การทำแท้งและภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากการแท้ง และการติดเชื้อ เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดูภาพรวมทุกฝ่ายเห็นชอบด้วย เพราะเป็นประเด็นทางสังคม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

หน้า 14/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th