ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introประชุมกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 12/03/60

 ประชุมกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย 12/03/60

ประชุมคณะกรรมการวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560

 24/1/60 นายนิคม สองคร นายภาคภูมิ สุกใส นายประทีป โมวพรหมานุช นางนลิน อ่ำสวัสดิ์ ผู้แทนสภาฯพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พค.2560 ที่กระทรวงแรงงาน

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2559

วันที่21-22มกราคม2560  รร.นานาชาติ บางแสน จ.ชลบุรี สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่24/2559 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุเมธ มโหสถกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการ และบรรยายพิเศษภาพรวมปัญหาแรงงาน และได้เชิญผศดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิตบรรยายพิเศษ" แนวโน้มเศรษฐกิจกับการจ้างงานยุคไทยแลนด์4.0"  

วาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 36 คนดังนี้ นายมนัส โกศล ประธานสภาฯนายภานุ กล่อมจิตร์ รองประธาน1 นายสายัณห์ ศรีคำม้วน รองประธานฯ2 นายนิคม สองคร เลขาฯ นายวิทยา บุญเติม รองเลขาฯ1 นายสายันต์ เซ็งทรัพย์ รองเลขาฯ2 นายประทีป โมวพรหมานุช เหรัญญิก นางสาวกมลวรรณ สิงห์กุล ผู้ช่วยเหรัญญิก นายสายันห์ เสือทอง นายทะเบียน นางสาวอนงค์ คังฆะสุวรรณ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสาวนันทพัชญ์ บุญมา นางสำนาง จอมรัมย์ นางสาวรัชนี กระจายศรี นางสาวลำพึง สุริวงค์ ฝ่ายสตรี นายสฤษดิ์ เทพวงค์ นายชัญญาชูจันทร์ นายจักรพงษ์ พูลศรี นายวรเมธ ขำสินธุ์ฝ่ายจัดตั้ง.นายสมพงษ์ ดอนสวัสดิ์ นายสมทรง การงาน นายมงคล ลาดเพ็ง นายธีรเดช  บุญเหลือ ฝ่ายคุ้มครอง นายสวัสดิ์ วงค์คำซาว ฝ่ายวิจัยและวางแผน นายแสงชัย อนมนวล ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายภาคภูมิ สุกใส นายอัมพร ใหญ่จันทึก นายธีระพงษ์ อุ่นฤดี นายนพพร จั่นวงค์แก้ว ฝ่ายการศึกษา นายสุทัศน์ คุมภัยนายสุมิตร ปัญญาสิทธิ์ นายชาญชัย สมอดง ฝ่ายความปลอดภัย นายชนะ ปานกะเล็ก นายอดุลย์ สุ่ประสพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายพลวัตร คำหอม นายบูรณพล สังข์หนู ฝ่ายข่าว

 
 
 
บรรยากาศงานประชุมใหญ่สร.เคซีอี

5/1/2560 นายมนัส โกศล ประธานสภาพัฒนาฯพร้อมตัวแทนสร.เอนโดไทย สร.ไทยนิปปอนฯ สร.โทรลดีไซด์ สร.ธนบุรีประกอบรถยนต์ ในสังกัดสภาฯร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่27/2559กับสร.เคซีอีฯสมาชิกในสังกัดสภาฯ นายชนะ ปานกะเล็ก ประธานสร.. 

บรรยากาศงานประชุมประจำเดือนสภาฯ ครั้งที่ 1/2560

 วันที่10 /1/2560 คณะกรรมการบริหารสภาฯจัดประชุมประจำเดือนครั้งที่1/2560 พิจารณาการทำงานที่ผ่านมาและให้ฝ่ายต่างๆได้แถลงกิจกรรมและเสนอปัญหาแรงงานในแต่ละเดือนที่ผ่านมามีกรรมการและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

หน้า 16/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th