ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introคปค.จัดอบรมหลักสูตรให้ความรู้ประกันสังคม และกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2559article

 เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) โดย นายมนัส  โกศล ประธานฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายประกันสังคม กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การป้องกันปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ สถานที่ราชการต่าง ๆ ในฐานะผู้ประกันตน ให้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนที่ได้รับ การคุ้มครอง  7 กรณี กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ว่างงาน และชราภาพ โดยได้รรับความสนใจจากลูกจ้างจากองค์กรและหน่วยงานเป็นอย่างมาก กว่า 2,500 คน 

จุดเริ่มต้นของโครงการจัดอบรมและให้ความรู้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิของตนเองที่ควรได้รับ ซึ่ง คปค.ยังจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ให้กับลุูกจ้างและผู้ที่สนใจที่ยังไม่ได้รับรู้สิทธิ์ต่อไป...

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมประจำปี 2559 ให้จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เศรษฐกิจพอเพียง และการป้องกันยาเสพติด ให้กับสมาชิกสหภาพแรงงาน พนักงานบริษัท อบต. เทศบาล และชุมชน

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ของสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 23/2558 ในระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 59 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก มีสมาชิกสังกัดสภาฯเข้าร่วม 80 คน 

สพท.กำหนดสัมมนาโครงการเตรียมการหามาตรา จ.ราชบุรี

 สพท. กำหนดจัดโครงการสัมมนา เตรียมการหามาตรการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ป้องกันการเลิกจ้าง มาตรการรองรับการเลิกจ้างในอนาคต" ระหว่างวันที่ 6-7 พ.ย. 58 ณ  ภูผาผึ้งรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาฯ ครั้งที่ 3/2558

 วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 58 เวลา 13.00 น.  ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3/2558 ณ สำนักงานสภาฯพัฒนาฯ จ.สมุทรปราการ..

หน้า 18/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th