ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introสหภาพแรงงานบุรีการ์เมนต์ประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 15/2557

 นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน แห่งประเทศไทย นายนิคม สองคร เลขาธิการสภาฯ นายทองคำ แดงสกุล ที่ปรึกษา นายธีรภัทร ดวงจิตต์ หัวหน้าฝ่ายข่าว นายอุดร ภู่สิงห์ หัวหน้าฝ่ายจัดตั้ง นางสาวนาราทิพย์ บุญมา ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สร.บุรีการ์เมนต์ ชี้แจงเกี่ยวกับสภาพสถานะการณ์ในปัจจุบันให้สมาชิกสร.ได้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสมาชิกต้องรวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพฯชุดใหม่ด้วย

บรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำ ครั้งที่ 21/2556article

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ประชุมตามวาระ (คณะกรรมการบริหาร) ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  และงานเลี้ยงสังสรรค์เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ  กศน.จ.สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ...

นัดประชุมวิสามัญ สร.ชิปโปโมลด์สarticle

 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น.  สหภาพแรงงานชิปโปโมลด์ส กำหนดจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2556  เพื่อขอมตินัดหยุดงาน ณ ร้านอาหารติ่ง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาฯ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯเข้าร่วมประชุมค่ะ....

สภาฯ กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ การศึกษานอกโรงเรียน (สมุทรปราการ)  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารสภาฯ เข้าร่วมสัมมนา

คณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน" จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 56 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

หน้า 18/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th