ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introประชุมสัญจร คณะกรรมการ ที่ปรึกษา สภาฯ ณ บริษัท เอนไกไทย จำกัด

 สำนักเลขาธิการสภาฯ กำหนดการประชุมสัญจรคณะกรรมการและที่ปรึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ บริษัท เอนไกไทย จำกัด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

เข้าร่วมงาน วันสตรีสากล ประจำปี 2566

 เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 " แรงงานสตรี สร้างความเสมอภาคและการทำงานที่มีคุณค่า" โดยสภาฯ ส่งนายสายันต์ เซ็งทรัพย์ ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 1 เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ กระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่่น เป็นประธานเปิดงาน

สพท.เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่ 2article

 สพท. เข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยิน : ประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่ 2 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ในระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 66 ณ เมืองทองธานี

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565article

 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ร้านอาหารครัวบุญเลิศ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้เชิญสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภาฯชุดใหม่ และได้เชิญแขกรับเชิญเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว

สภาฯ จัดอบรมความรู้ให้กับคณะกรรมการสภาฯarticle

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ จัดโครงการ รณรงค์การป้องกัน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเอชไอวี/เอดส์ทุกรูปแบบในสถานประกอบการ ให้กับคณะกรรมการสภาฯ สมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯ 

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

เพื่อให้ผู้แทนสหภาพแรงงานได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับแรงงานในสหภาพหรือสถานประกอบการ ในเรื่องเอชไอวี การตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี

หน้า 2/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th