ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introนัดประชุมวิสามัญ สร.ชิปโปโมลด์สarticle

 วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น.  สหภาพแรงงานชิปโปโมลด์ส กำหนดจัดประชุมวิสามัญประจำปี 2556  เพื่อขอมตินัดหยุดงาน ณ ร้านอาหารติ่ง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสภาฯ และสมาชิกสหภาพแรงงานสังกัดสภาฯเข้าร่วมประชุมค่ะ....

สภาฯ กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 21/2556  ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ การศึกษานอกโรงเรียน (สมุทรปราการ)  ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารสภาฯ เข้าร่วมสัมมนา

คณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน" จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 56 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

ประชุมคณะกรรมการองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย
นายมนัส โกศล ประธาน อรท.และ สพท.เปิดการประชุมคณะกรรมการ อรท. ครั้งที่ 2/2556 ที่สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงาน แห่งประเทศไทย สรุปการดำเนินงานขับเคลื่อนการยื่นแก้ไขร่าง พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) ที่จะเข้าวาระการประชุม ครม. และเตรียมตัวเข้าพบ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในวันที่ 18 กันยายน 2556 พร้อมทั้งการขับเคลื่อนของผู้นำแรงงานต่อไป... การประชุมได้ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง "การประชุมแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ร่างพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ (ฉบับผู้ใช้แรงงาน) และผลบังคับใช้  ได้เชิญวิทยากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนา ในระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ณ  27 รีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี  มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 ท่านค่ะ
ประธานและเลขาฯสภาฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายarticle

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  นายมนัส โกศล ประธานสภาฯ และนายนิคม สองคร เลขาธิการสภาฯ ร่วมหารือร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่) พ.ศ. (ฉบับผู้ใช้แรงงาน)(องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย(อรท) โดยมี
1.นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
2.นายบรรจง บุญรัตน์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห...่งประเทศไทย
3.นายนิคม สองคร เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
4.นายมานิตย์ พรมหการีย์กุล
เลขาธิการสภาองค์การลูกจ้างสภายานยนต์แห่งประเทศไทย
5.นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์
ประธานสหพันธ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,112 รายชื่อ เป็นผู้เสนอ)

 

หน้า 20/39
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th