ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 สร.ซิกซอน แห่งประเทศไทย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ของสหภาพแรงงานซิกซอน แห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนรักษาทรัพย์ อ.กบินทร์ จ.ปราจีนบุรี

ขอแจ้งกำหนดการเืลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพรบ.ความปลอดภัยฯarticle

สำนักแรงงานสัมพันธ์ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการเลือกตั้งผู้แแทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔  นวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ  ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง กรุณาไปเลือกตั้งตามกำหนดการดังกล่าวด้วยค่ะ..

เชิญประชุมคณะกรรมการสภาฯarticle

สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เชิญคณะกรรมการสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2555  ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

การประชุมประชาพิจารณ์ การขอเสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541article

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 15.00 น.  นายมนัส  โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดเวทีประชุมประชาพิจารณ์การขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยได้เชิญทั้งภาครัฐ และเอกชน มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้.. ณ  ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

จัดอบรมให้ความรู้กับกรรมการสหภาพแรงงานฯ ร่วมกับกรมสวัสดิการฯarticle

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "บทบาทของเครือข่ายแรงงานกับการพัฒนาสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจในสถานประกอบกิจการ กับกรรมการสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ จำนวน 60 ท่าน  ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย   จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  โดยมีนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ..

หน้า 22/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th