ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introการประชุมประชาพิจารณ์ การขอเสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541article

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.00 - 15.00 น.  นายมนัส  โกศล ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย กำหนดจัดเวทีประชุมประชาพิจารณ์การขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยได้เชิญทั้งภาครัฐ และเอกชน มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้.. ณ  ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) โรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน

จัดอบรมให้ความรู้กับกรรมการสหภาพแรงงานฯ ร่วมกับกรมสวัสดิการฯarticle

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "บทบาทของเครือข่ายแรงงานกับการพัฒนาสวัสดิการแรงงานด้านเศรษฐกิจในสถานประกอบกิจการ กับกรรมการสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ จำนวน 60 ท่าน  ณ  สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย   จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  โดยมีนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ..

การขอเสนอแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541article

องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในสถานประกอบการ ได้มีการจัดการประชุมเสวนาร่วมกับ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) และผู้แทน ๗ สภาองค์การลูกจ้างจำนวน ๔ ครั้ง (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕)   อ่านต่อ....

ร่วมงานสงกรานต์article

ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555  นายมนัส  โกศล ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านชลเทพ ร่วมจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และมีดนตรีย้อนยุคให้กับชาวบ้านหมู่บ้านชลเทพ..

สภาฯพัฒนา ร่วมกับ อรท. และสสส. เสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงานฯarticle

ตามที่สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย(อรท.) และแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน(สสส.) จัดโครงการสัมมนา  ขอเสนอแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา  ณ  บ้านสวนสาริการีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก   ซึ่งในที่ประชุมสัมมนามีความเห็นสอดคล้องกัน สมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 4,  มาตรา 23, มาตรา 75, มาตรา 11/1, มาตรา 118 – มาตรา 126  
 เพื่อหาข้อสรุปประเด็นแก้ไข ทางสภาฯ จึงได้เชิญผู้นำแรงงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถโดยเฉพาะ เข้าร่วมเป็นองค์คณะในการเสวนา อีกครั้ง  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ สำนักงานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
 

หน้า 22/36
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th