ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Introพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา (สภาฯสาขาพระนครศรีอยุธยา)article

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย (สาขาพระนครศรีอยุธยา)  กำหนดจัดงานแข่งขันกีฬาผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 2/2554 เพื่อป้องกันยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้ร่างกายแข็งแรง ปลูกจิตสำนึกให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมี นายทวี  นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเรียนเชิญประธานและกรรมการสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว...... 

จัดโครงการสัมมนาให้กับกรรมการสหภาพแรงงานarticle

สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ร่วมกับ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (สสส.) ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการบริหารงานสหภาพแรงงาน"  ให้กับกรรมการสหภาพแรงงานสมาชิกสังกัดสภาฯ เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554  ณ  โรงแรมเบย์  ถ.ศรีนครินทร์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  โดยมีนายมนัส โกศล ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดงาน และนายภาคภูมิ สุกใส ตำแหน่งฝ่ายการศึกษาสภาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ..นายประสิทธิ์  ภูมิประสาท ฝ่ายจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็นวิทยากรบรรยายให้กับกรรมการสหภาพเรื่องการจัดตั้งและการบริหารสหภาพแรงงาน..

จัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานสภาฯ (สาขาปราจีนบุรี)article

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ประธานสภาฯ นายมนัส  โกศล พร้อมคณะ ร่วมประชุมจัดสรรตำแหน่งคณะกรรมการบริหารงานสภาฯ (สาขาปราจีนบุรี) ณ  โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยมีนายเสนอ ชั่งทอง เป็นประธานสภาฯ  นายวีระศักดิ์  ป้องคำศรี เป็นเลขาธิการสภาฯ ...

ประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2554 ของสร.แอล แอนด์ อี และในเครือarticle

เลขาธิการสภาฯ พร้อมคณะ เดินทางไปร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554  ของสหภาพแรงงาน แอล แอนด์ อีและในเครือ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ ร้านริมทาง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ...

ประชุมวิสามัญ ของสร.โอเชียนกลาสarticle

สหภาพแรงงานโอเชียนกลาส กำหนดประชุมวิสามัญประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554  ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป...

หน้า 27/38
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th