ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรม สพท.

This Column Intro“มนัส” ค้านต่างด้าวตั้งสหภาพฯ ชงลูกจ้างไทยกลุ่มเหมาบริการ 4 แสนคนให้ได้สิทธิแทน

สภาองค์การลูกจ้างฯ ชี้สหรัฐตัดสิทธิจีเอสพี อ้างสิทธิแรงงาน ทั้งที่ไทยอยู่ระหว่างแก้กม. ชูผลประชาพิจารณ์ไม่เห็นด้วยแรงงานต่างด้าวตั้งสหภาพฯ เหตุแรงงานไทยมีกลุ่มไร้สิทธิไร้เสียงอีกมาก เตรียมดันให้ลูกจ้างเหมาบริการได้สิทธิตั้งสหภาพแทน

นายมนัส โกศล  ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาจะตัดสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรสินค้า หรือจีเอสพี (GSP)  ของไทย โดยให้เหตุผลประเด็นสิทธิแรงงาน  ว่า  จริงๆผลกระทบจากกรณีนี้จะไปที่กลุ่มการประมง อาหารทะเล ซึ่งในเรื่องที่เกิดขึ้น แม้จะมีผลกระทบแต่ยังไม่มาก และรัฐก็มีมาตรการอยู่  แต่ที่ตนสงสัยว่า ทำไมมาเกิดตอนนี้ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับมติการแบนสารเคมีทางการเกษตรของไทยในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะจริงๆ การตัดสิทธิจีเอสพี โดยให้เหตุผลว่ามาจากเรื่องสิทธิแรงงาน  ซึ่งเดิมสหรัฐอเมริกา เรียกร้องให้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 เรื่องแรงงานสัมพันธ์ และ ฉบับที่  98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรอง กรณีนี้ประเทศไทยได้มีการทำประชาพิจารณ์ไปเมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา

นายมนัส กล่าวอีกว่า ช่วงกลางปี 2561 ที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมและภาคแรงงานได้มีการประชาพิจารณ์เพื่อหามติเกี่ยวกับประเด็นอนุสัญญาฯ ILO ทั้ง 2 ฉบับ โดยเบื้องต้นกำลังเดินหน้าเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรอง เพียงแต่ในประเด็นอนุสัญญาฯ ILO ฉบับที่ 87 เรื่องแรงงานสัมพันธ์ ผลการประชุมมีมติว่า หากจะให้มีการระบุว่า การตั้งสมาคม หรือสหภาพแรงงาน สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยนั้น ก็เห็นกันว่า ยังไม่ควร แต่ควรให้กับแรงงานไทยที่ยังขาดสิทธิสวัสดิการอยู่อีกมาก

“แรงงานไทยที่ยังขาดสิทธิสวัสดิการอยู่มาก และเห็นชัดคือ กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาทำของในส่วนราชการ ซึ่งมีประมาณ 400,000 คนกระจายในกระทรวงต่างๆทั่วประเทศ กลุ่มนี้สิทธิสวัสดิการน้อยกว่าแรงงานต่างด้าวด้วยซ้ำ เพราะแรงงานต่างด้าวยังมีกฎหมายคอยคุ้มครอง แต่กลุ่มลูกจ้างส่วนราชการกลุ่มจ้างเหมา กลุ่มนี้ไม่มีสิทธิอะไรเลย เราจึงควรดันให้ลูกจ้างไทยกลุ่มนี้ได้มีสิทธิมีเสียง มีโอกาสในการตั้งสหภาพเพื่อเรียกร้องให้ตนเองไม่ดีกว่าหรืออย่างไร” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวว่า ตนกำลังเดินหน้าในเรื่องการให้สิทธิสวัสดิการกลุ่มลูกจ้างส่วนราชการ ที่เป็นสัญญาจ้างเหมา เพราะกลุ่มนี้มีนายจ้าง ก็คือ ส่วนราชการนั้นๆ แต่ใช้วิธีการจ้างเหมาแทน ทำให้เลี่ยงไม่ต้องให้สิทธิสวัสดิการ แม้แต่สิทธิจากประกันสังคมก็ไม่ได้รับ

 

กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 6 ต.ค. 62 .. สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 1/2562 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ม.ร.ว.จัตุมงคล  โสณกุล) โดยเชิญปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ  สุโกศล) เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว และได้ลงนามในถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1  .. สนับสนุนโดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน รุ่นที่ 24 เป็นผู้ลงนามในถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 .. นายมนัส  โกศล ประธานสภาฯพัฒนาฯ ลงนามในถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3  และนายนิคม  สองคร เลขาธิการสภาฯ ลงนามในถ้วยรางวัลบู้บี้ โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากสมาชิกสหภาพแรงงาน สมาพันธ์แรงงาน ผู้แทนจากนายจ้าง จำนวน 40 ทีม 

สพท. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562  สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย(สพท.) ร่วมกับ เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) สหภาพแรงงาน, สหพันธ์แรงงาน ขอเข้าพบท่านรัฐมนตรีเพื่อแสดงความยินดีและหารือปัญหาด้านแรงงาน  ณ  กระทรวงแรงงาน  

 

นาย​มนัส​ โกศล​ ประธาน​สภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ ได้เข้่าร่วมเสวนา

วันอังคาร​ที่​ 28​ พ.ค.2562​ เมื่อเวลา​ 13.30​ น.​นาย​มนัส​ โกศล​ ประธาน​สภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ ได้เข้่าร่วมเสวนา​ "ความคืบหน้า​ศึกษา​การรับรู้​ของ​ผู้ประกันตน​ นายจ้าง​ เจ้าหน้าที่​ประกันสังคม​ และ​การบริหาร​จัดการ​ตาม​มาตรา​  ๖๓​ (๗)  ในพระราชบัญญัติ​ประกันสังคม​ พ.ศ.๒๕๓๓​ (แก้ไข​เพิ่มเติม​ฉบับ​ที่​ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘)" ในเรื่องของการรับรู้​และ​ปัญหา​อุปสรรค​ในการเข้าถึง​สิทธิ​เพื่อ​ขอรับ​เงินช่วยเหลือ​เบื้องต้น​ตาม​มาตรา​ ๖๓​ (๗) รวมถึงระบบ​กระบวนการ​พิจารณา​จ่ายเงินช่วยเหลือ​เบื้องต้น​ การมีส่วนร่วม​สร้างความเข้าใจ​ให้​ผู้ประกันตน​ นายจ้าง​และ​เจ้าหน้าที่​ประกันสังคม​ จัดโดย​ นายสมชาย​ กระจ่างแสง​ กลุ่มคนรักหลักประกัน​สุขภาพ​ และมูลนิธิ​เพื่อ​ผู้บริโภค​ ห้องประชุม​ ชั้น​  2​ มูลนิธิ​เพื่อ​ผู้บริโภค​

 

 

 

 

 

ประธานสภาฯ ประชุมคณะทำ​งาน​แรงงาน​นอก​ระบบ​ "พัฒนา​และ​ขับเคลื่อน​ข้อเสนอ​เชิง​นโยบาย​เพื่อ​สุข​ภาวะ​ของ​แรงงาน​ข้ามชาติ​ที่​ยัง​มิ̴

 ภาระกิจของนายมนัส​ โกศล​ ประธานสภา​องค์การ​ลูกจ้าง​พัฒนา​แรงงาน​แห่ง​ประเทศไทย​ วันจันทร์​ที่​ 27​ พ.ค.2562​ เวลา​ 10.00​ น.​ติดต่อราชการที่สำนักงาน​เขตราชเทวี​ เวลา​ 11.30 น.​ติดต่อ​ราชการ​สำนักงาน​เขต​พญาไท​ 13.00​ น.ประชุมคณะทำ​งาน​แรงงาน​นอก​ระบบ​ "พัฒนา​และ​ขับเคลื่อน​ข้อเสนอ​เชิง​นโยบาย​เพื่อ​สุข​ภาวะ​ของ​แรงงาน​ข้ามชาติ​ที่​ยัง​มิ​ได้รับ​การ​คุ้มครอง"

หน้า 7/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]dot
เกี่ยวกับ สพท.
dot
bulletประวัติความเป็นมา
bulletวิสัยทัศน์
bulletนโยบาย
bulletคณะกรรมการบริหาร
bulletคณะที่ปรึกษา
bulletเจ้าหน้าที่สภาฯ
dot
ทั่วไป
dot
bulletกฎหมาย
bulletค่าจ้างขั้นต่ำ
bulletกิจกรรมสภาฯ
bulletกิจกรรมสภาพแรงงาน
bulletปรึกษาคดีแรงงาน
bulletถาม - ตอบ
bulletสรุปสาระสำัคัญเปรียบเทียบพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 กับร่างพรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ....(ฉบับผู้ใช้แรงงาน)
bulletข้อเสนอ พ.ร.บ.ประกันสังคม ฯ มาตรา 8


กระทรวงแรงงาน
ฐานเศรษฐกิจ
ข่าวสด


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย
เลขที่ 25/59 ซ.วิภาวิลล์แมนชั่น ถ.สุขุมวิท
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร.02-7552165 โทรสาร 02-7565346 กด 0
Email : ctl_manas@hotmail.com
http://www.ctl.or.th